Bruisend Gent

Onder het motto “Samen is’t Wijzer” zet CD&V Gent haar traject van vernieuwing en verdieping verder. Met een reeks toekomstateliers gaan wij samen met de Gentenaar op zoek naar wat goed gaat in Gent en wat nog beter kan.

Is Gent een bruisende stad?


Gent bruist van creativiteit en ondernemingszin. Onze Arteveldestad is al van oudsher een bloeiend handelscentrum en maakt die ambitie vandaag meer dan ooit waar. Vele duizenden mensen, van Gent en daarbuiten, steken elke dag de handen uit de mouwen voor meer welvaart in onze stad en ver daarbuiten. Van de vele start-ups over de gevestigde handelszaken tot grote internationale ondernemingen, alle dragen ze bij aan de Gentse economie.

In dat economische bestel vormt de land- en tuinbouw een klein, maar wezenlijk deel. De productie van voldoende, kwaliteitsvol en gediversifieerd voedsel is essentieel om de stad draaiend te houden. De aandacht voor de herkomst en de kwaliteit van onze voeding neemt toe. Dat stad en landbouw elkaar niet hoeven tegen te spreken, bewijzen niet enkel de vele stadslandbouwinitiatieven die Gent rijk is, maar ook de land- en tuinbouwers die op het Gentse grondgebied een bloeiend bedrijf weten te beheren.

Ook op andere vlakken bruist onze stad. Ver buiten de stads- en zelfs landgrenzen staat Gent bekend om zijn grote evenementen en zijn cultuurhuizen. Ook zij dragen in grote mate bij aan de economie van de stad en aan de bloei van het handelsweefsel.

Ondanks de welvaart en de duizenden vacatures, blijft werkloosheid een groot probleem. Die ‘arbeidsparadox’ geraakt maar niet opgelost. Ondernemers ervaren moeilijkheden door tal van factoren als de opgang van e-commerce en bereikbaarheid. Aan landbouw doen op voldoende grote schaal wordt door de toenemende verstedelijking almaar moeilijker. En het indrukwekkende evenementenaanbod botst met ambities op het vlak van leefbaarheid en mobiliteit.

Onder de slagzin “Bruisend Gent” gingen wij samen met experts, Gentenaars en leden op donderdag 9 november op zoek naar constructieve ideeën en plannen voor de uitdagingen waar Gent voor staat op het vlak van ondernemen, werken, commons, land- en tuinbouw, en evenementen.

Want wachten wat de toekomst brengt, daar doen Gentenaars niet aan mee. Wij geven de toekomst liever samen vorm.

Thema's

Ondernemen

Krijgen starters voldoende ondersteuning en ruimte in onze stad?
Welke impact hebben baanwinkels en shoppingscentra op de handelskern in de stad? Hoe versterken we de dialoog met de stad, ondernemers, handelaars en horeca-uitbaters?

Werken

Hoe stemmen we vraag en aanbod beter af op elkaar? Hoe pakken we jeugdwerkloosheid lokaal aan? Hoe kunnen we meer ruimte maken voor coöperatief ondernemen?

Commons

Hoe maken we van Gent de ‘commonsstad van de toekomst’? Waar eindigt de deeleconomie en begint ‘platformkapitalisme’? Hoe kunnen Gentse bedrijven deelnemen aan de circulaire economie?

Land- en tuinbouw

Hoe brengen we producenten en consumenten dichter bij elkaar? Hoe maken we een voedselstrategie die alle Gentenaars kan voeden? Welke initiatieven kunnen de oorspronkelijke en functionele band tussen stad en de rand herstellen?

Evenementen

Hoe zorgen we voor een levendige en leefbare stad? Hoe openbaar is de publieke ruimte? Op welke manier kan het evenementenbeleid in de stad de sociale verbondenheid vergroten?

Conclusies


Onze stad heeft heel wat te bieden, maar er zijn nog tal van uitdagingen, ook op het vlak van ondernemen, werken, commons, land- en tuinbouw, en evenementen.

Dat bleek ook uit de gesprekken aan de verschillende rondetafels.

Wij onthouden dat Gent een rebelse, kolkende stad is met actieve burgers die zelf het heft in eigen handen nemen, durven innoveren en ondernemen. De vele burgerinitiatieven vormen hiervan het levende bewijs, maar vaak zijn deze nog te gefragmenteerd. Er is nood aan meer coördinatie. Bovendien slagen veel commonsgerichte initiatieven er moeilijk in om Gentenaren met een migratieachtergrond te betrekken. Onder meer peer-to-peerexpert Michel Bauwens pleit voor opensourcesamenwerking waarbij ondernemingen alle data vrijgeven en innovaties delen.

Ook bij Stad Gent kan de informatiedoorstroming beter. Start-ups worden in onze stad wel degelijk ondersteund, maar niet elke jonge ondernemer vindt nog zijn weg naar de juiste dienst voor een advies of oplossing op maat . Daarnaast verdienen ook ervaren ondernemers de nodige aandacht. Ook zij moeten worden voorbereid op de toekomstige uitdagingen door de opkomst van baanwinkels, grote ketens en e-commerce. Kleine en middelgrote ondernemers spelen immers een belangrijke rol, zowel economisch als sociaal. Ze zorgen dat een dorp of stad leeft. Wijkraden kunnen de link tussen buurtbewoners en ondernemers versterken. Een economische wijkregisseur kan proactief worden ingezet om lokale problemen te vermijden en samen met de handelaars handelspleinen en winkelstraten verder inrichten tot trendy ontmoetingsplaatsen waar het aangenaam shoppen is. Het imago van Gent als bruisende en bedrijvige stad kan een duwtje gebruiken na de invoering van het Circulatieplan waarvan de “lobben” uitsluitend op basis van verkeerstechnische overwegingen zijn geselecteerd en weinig rekening houden met de economische realiteit.

Grond wordt schaarser en de spanning tussen natuur, wonen, landbouw en ondernemen neemt toe. De recente havenfusie biedt vele opportuniteiten op het vlak van ruimtelijke productiviteit. Zo kunnen grote ondernemingen zich hier vestigen en krijgen kleinere ondernemingen opnieuw meer ruimte in de stadskern. Naar analogie van een bouwmeester, zou een ‘ondernemersmeester’ hen kunnen begeleiden.

De vele initiatieven rond het produceren van eigen voedsel in de stad zijn waardevol. Ze vervullen tegelijk een sociale, ecologische en recreatieve rol in het stadsweefsel. Buiten het stadscentrum kiezen we voor voldoende ruimte om aan voedselproductie te doen. Er zijn verschillende kansen om de keten tussen productie en consumptie te verkleinen, en daarbij de band tussen producten en consument te versterken. Om een evenwichtige voedselstrategie te voeren, kijken we ook buiten onze stadsgrenzen.

De evenementensector vraagt meer transparantie bij de aanvraag en toekenning van subsidies. De procedures zijn vaak ingewikkeld. Bovendien zou er onderscheid moeten worden gemaakt tussen grote en kleine culturele organisaties. Beschikbare locaties moeten worden opengesteld om te vergaderen en te repeteren.

Ook op de arbeidsmarkt is er nog werk aan de winkel. Nieuwe onderwijsmethodes dringen zich op. Naast de schoolbanken, is er ook op de werkvloer een sterke nood aan competentiegerichte opleidingen en stages. De private sector speelt hier een cruciale rol. Bedrijven, kmo’s en kleine zelfstandigen met passie voor de stiel kunnen ondernemerszin bij jongeren aanscherpen.

Met jullie waardevolle input en inspirerende bijdragen gaan wij verder aan de slag om tot een ambitieus, doordacht en gedragen programma te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Samen schrijven wij ons toekomstverhaal voor een Gent waar iedereen kan werken, ondernemen en ontspannen. Kortom, een stad om trots op te zijn.

CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.