Onder het motto “Samen is’t Wijzer” zet CD&V Gent haar traject van vernieuwing en verdieping verder. Met een reeks toekomstateliers gaan wij samen met de Gentenaar op zoek naar wat goed gaat in Gent en wat nog beter kan.

Bent u een fiere Gentenaar?


Gent is een fiere stad. En terecht. Het rijkelijke culturele leven, de historische gebouwen, moderne architectuur, de vele terrasjes en hippe winkeltjes maken van Gent een wereldlijke, eigenzinnige en ondernemende stad.

Maar er is meer. De stadskern vormt slechts de entreé naar de rest van de stad, haar karaktervolle deelgemeenten met een eigen identiteit, geschiedenis en tradities. Deze wijken en buurten in de rand bieden geborgenheid, authenticiteit en cultureel erfgoed. Zij vormen de creatieve bodem voor tegen de stroom in wijk-, burger- en duurzaamheidsinitiatieven.

Hoe kunnen we die lokale eigenheid van Gent en haar deelgemeenten nog meer versterken? Onder de slagzin “Samen Fier op Gent” gingen wij samen met experts, Gentenaars en leden op zaterdag 24 juni op zoek naar constructieve ideeën en plannen voor de uitdagingen waar Gent voor staat op het vlak van wijkidentiteit, buurtwerking, burgerparticipatie, buurteconomie en kernontwikkeling.

Want wachten wat de toekomst brengt, daar doen Gentenaars niet aan mee. Wij geven de toekomst liever samen vorm.

Thema's

Buurtwerking

Hoe kunnen we lokale initiatieven versterken? Hoe zetten we ook minder bereikbare bevolkingsgroepen ertoe aan om mee hun schouders te zetten onder hun buurt? Hoe zien we de relatie tussen het stadsbestuur en de vele buurtwerkingen die onze stad rijk is?

Burgerparticipatie

Hoe zorgen we ervoor dat alle Gentenaars mee vorm kunnen geven aan onze stad? Krijgen lokale overlegplatformen en groeperingen voldoende inspraak? Welke mogelijkheden biedt een systeem van wijkraden?

Kernontwikkeling

Is de verdere verstedelijking van de rand een vloek of een zegen? Hoe rijmen we de vraag naar meer woongelegenheid én die naar voldoende groen? Welke functies zien we voor de kernen buiten de binnenstad?

Wijkidentiteit

Wat maakt de identiteit en de authenticiteit van de Gentse wijken? Hoe kunnen we die ondersteunen? In welke mate voelt iedereen zich Gentenaar?

Buurteconomie

Hoe creëren we bruisende handelskernen? Welke stimulansen kunnen we de handel in de rand bieden? Hoe geven we lokale productie en korte keten een vaste plaats in onze buurten?

Conclusies


Onze stad heeft heel wat te bieden, maar er liggen nog tal van uitdagingen op het vlak van wijkidentiteit, buurtwerking, burgerparticipatie, buurteconomie en kernontwikkeling.

Dat blijkt ook uit de gesprekken aan de verschillende rondetafels. Met deze en alle andere waardevolle input gaan wij verder aan de slag om tot een ambitieus, doordacht en gedragen programma te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Samen schrijven wij ons toekomstverhaal voor een Gent waar iedereen thuis kan komen, een stad om trots op te zijn.

Wij onthouden onder meer dat onze samenleving in de toekomst veel meer gelaagd en horizontaal zal zijn. De dagen van de eendimensionale, verticale benadering liggen achter ons. Decentralisatie, faciliteren in plaats van claimen, coöperatie en cocreatie, ruimte voor experiment, oog voor veelzijdigheid en veelkleurigheid, zijn enkele ideeën die naar voren kwamen.

Bijzonder belangrijk daarbij is dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen, ook zij die moeilijk bereikbaar zijn. Ook concrete ideeën rond de oprichting van een middenveldforum, meer aandacht voor kindvriendelijkheid en -veiligheid bij evenementen en ruimte voor pop-ups en makers op de lokale markten kwamen aan bod.

CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.