Toegankelijk Gent

Onder het motto “Samen is’t Wijzer” zet CD&V Gent haar traject van vernieuwing en verdieping verder. Met een reeks toekomstateliers gaan wij samen met de Gentenaar op zoek naar wat goed gaat in Gent en wat nog beter kan.

Is Gent een toegankelijke stad?


Welke (r)evoluties op vlak van mobiliteit komen op ons af en bieden kansen? Hoe zorgen wij ervoor dat burgers en overheid sneller en efficiënter in contact komen met elkaar? En hoe garanderen wij dat onze stad bereikbaar en toegankelijk blijft voor iedereen?

Onder de slagzin “Samen wegwijs in Gent” gingen wij samen met experts, Gentenaars en leden op zaterdag 13 mei op zoek naar constructieve ideeën en plannen voor de uitdagingen waar Gent voor staat op het vlak van mobiliteit, digitalisering en toegankelijkheid.

Want wachten wat de toekomst brengt, daar doen Gentenaars niet aan mee. Wij geven de toekomst liever samen vorm.

Thema's

Mobiliteit

Hoe zullen wij ons in 2025 verplaatsen in Gent? Welke (r)evoluties komen op ons af en bieden kansen? Waar zijn nog knelpunten? Welke opportuniteiten biedt het bestaande mobiliteitsplan en welke nieuwe pistes moeten wij verkennen?

Digitalisering

Hoe zorgen wij ervoor dat burgers en overheid sneller en efficiënter in contact komen met elkaar? Welke kansen bieden de laatste digitale ontwikkelingen? Hoe maken wij digitalisering toegankelijk voor iedereen?

Toegankelijkheid

Hoe zorgen wij ervoor dat onze stad bereikbaar blijft voor iedereen? Hoe begrijpelijk is onze communicatie? Hoe toegankelijk zijn onze gebouwen, openbaar vervoer, evenementen en parken in Gent? Hoe zorgen wij ervoor dat iedereen ten volle van onze stad kan genieten?

Conclusies


Onze stad heeft heel wat te bieden, maar er liggen nog tal van uitdagingen op het vlak van mobiliteit, toegankelijkheid, en digitalisering en stedelijke dienstverlening.

Dat blijkt ook uit de gesprekken aan de verschillende rondetafels. Met deze en alle andere waardevolle input gaan wij verder aan de slag om tot een ambitieus, doordacht en gedragen programma te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Samen schrijven wij ons toekomstverhaal voor een Gent waar iedereen thuis kan komen, een stad om trots op te zijn.

Zo onthouden wij onder meer dat een visie op mobiliteit moet ingebed zijn in een visie op ruimtelijke ordening en stedenbouw. Vooral bij openbare werken, maar helaas ook in het algemeen is de rolstoeltoegankelijkheid van het openbaar domein in Gent werkelijk ondermaats.

Tot slot biedt digitalisering tal van mogelijkheden, maar stelt ze ook bijzondere uitdagingen op vlak van privacy, democratische controle maar ook een verlies van interpersoonlijk contact.

CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.