Veel mensen vragen mij waarom ik het lijsttrekkerschap heb aanvaard. Waarom het risico nemen om op uw smoel te vallen? Politiek is immers onvoorspelbaar. Je hebt een bepaalde reputatie. Waarom het risico lopen om die reputatie kwijt te spelen?

Wel, op een bepaald moment moet je risico’s durven nemen.

Engagement

Engagement zit in onze genen. Velen hebben hetzelfde verhaal als ik. Geëngageerde ouders: moeder in de toenmalige KVLV, in het oudercomité, het buurtcomité. Vader in de kerkfabriek, de KWB en al wat je wilt. Ik heb engagement thuis gezien, ik heb dat in mijn buurt gezien. In de fiere Bloemekenswijk in Gent met rijhuisjes zonder tuin waar we aan de deur zaten, elkaar kenden en ontmoetten. Ook op school werd het ons geleerd. Ik weet nog dat toen iemand ziek was, we nota namen, die naar huis brachten en uitlegden wat we die dag allemaal hadden gedaan.

Eens scouts, altijd scouts. Ik denk dat heel wat mensen hier een jeugdwegingsverleden hebben. Als vendel- en patrouilleleider leerde ik om niet alleen voorop te lopen, maar ook te stoppen en achterom te kijken om te zien of die laatste wel nog mee was.

Dat zit in ons, ons inzetten voor de andere. Waarom dan geen politiek engagement?

Droom

Veel politici die ik ken, over de partijgrenzen heen, hebben dat engagement opgenomen omdat ze een droom hebben. Omdat ze een droom hadden van hoe een samenleving er moet uitzien. Niet alle politieke uitgangspunten zijn de mijne, niet al die dromen zijn de mijne. Maar alles begint bij dromen over hoe we tot een betere samenleving kunnen komen waarbij zoveel mogelijk mensen erop vooruitgaan.

Veel mensen zijn ons voorgegaan in die dromen. Martin Luther King die pleitte voor gelijkheid, voor een samenleving waar er geen onderscheid is tussen mensen omdat ze van een ander ras zijn. Nelson Mandela, die zoveel heeft meegemaakt, leerde ons dat je een samenleving niet kan opbouwen uit wraak, maar vanuit vergeving en samenhorigheid. En iemand als Kennedy die ons herinnerde aan het feit dat we niet alleen moeten kijken naar wat de staat voor ons kan doen, maar ook aan wat wij kunnen doen voor de staat, wat wij kunnen doen voor de andere.

Mijn droom naar een betere samenleving bracht mij in de politiek. Maar je kan het niet alleen. Je hebt andere mensen nodig. Er is maar één politieke partij die volledig zegt wat ik wil en dat is de eenmanspartij Mieke Van Hecke, maar die bestaat niet. Dus je zoekt een partij die het meest beantwoordt aan jouw dromen van die samenleving.

Christendemocratie

Voor mij was dat snel duidelijk: CD&V, de christendemocratie, omwille van twee fundamentele uitgangspunten.

Iedere mens is gelijkwaardig. Iedere mens heeft net als ik dromen. Iedere mens heeft net als ik gevoelens. Iedere mens hunkert net als ik naar geluk voor zichzelf en voor die die hem dierbaar zijn. Er zijn geen tweederangsburgers. Iedereen verdient eenzelfde behandeling, eenzelfde respect. Iedereen is als mens gelijkwaardig. Of het nu een vluchteling is, een persoon op de vlucht moet je zeggen, iemand die het risico neemt te ondernemen. Of die nu arm, rijk, jong, oud, man, vrouw of transgender is.

Daarnaast hebben wij allemaal heel veel talenten gekregen. Zomaar. Geboren worden in een welvarend Vlaanderen, gezond zijn, de ene al wat meer dan de andere, intellectuele talenten om te doen wat je doet. Zelf hebben we daar niets voor moeten doen. Deze talenten mag je dus niet alleen voor jezelf houden, maar moet je delen met de ander. Je moet zorg dragen voor de ander.

Als fundamenteel uitgangspunt moeten alle beleidskeuzes die wij maken aan die twee voorwaarden voldoen.

Wij moeten zorgen voor een warme samenleving waarin iedereen zich herkent, en waar iedereen erkend wordt.

Betrokkenheid

Hoe we dat moeten doen? Wij zijn al begonnen om iedereen te betrekken bij waar we voor willen gaan. Wij hebben vijf toekomstateliers voorbereid en honderden experts en Gentenaars uitgenodigd. Mensen die met hun twee voeten in de realiteit staan, hebben wij uitgedaagd om toekomstgericht na te denken over de hoe we van Gent een toegankelijke, fiere, leefbare, bruisende en verbindende stad maken.

Betrokkenheid betekent voor mij reële inspraak. Mensen op voorhand beluisteren. Kijken wat de verwachtingen zijn. Als politicus moet je dan de beslissingen nemen, en opnieuw naar de mensen terug durven gaan om te verantwoorden waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt.

Wil men een warme samenleving, dan moet men maatregelen durven nemen om bruggen te bouwen tussen mensen.

Ik neem een voorbeeld uit het onderwijs, hoe kan ik ook anders, waar men brugfiguren inzet in Gent om de verschillen tussen de thuiscultuur en de schoolstructuur zo klein mogelijk te maken zodat onze jongeren alle kansen krijgen in het onderwijs.

Ik denk aan de figuur van de wijkagent die tussen het veiligheidsbeleid en de mensen staat. Die de mensen kent en weet hoe hij de mensen kan bereiken, hoe hij de mensen kan helpen. Ik denk aan de mogelijke begeleiding waar we zouden kunnen op inzetten om iets te doen aan de mismatch van het aantal vacatures in de haven en het aantal werklozen in Gent. Ik denk aan de medewerkers van de stad die vertrekken vanuit het respect voor degene die bij hen informatie komt halen. Die zich niet beperken tot het invullen van papiertjes, maar die mensen begeleiden en op weg zetten.

Ik denk aan het woonbeleid. Een dak boven het hoofd is een mensenrecht. We moeten een antwoord vinden voor de vele daklozen in Gent. We moeten een woonbeleid ontwikkelen dat uitnodigt tot gemeenschapsvorming. We moeten volop inzetten op initiatieven en ontwikkelingen van bepaalde sites die ervoor zorgen dat die site een omgeving wordt waar mensen zich goed voelen.

Angst

Herman (Van Rompuy) verwees naar de angst die bij mensen leeft. Wel, angst los je niet op door rond mensen een muur te bouwen, door naast elke mens een militair of een flik te zetten. We lossen het alleen op door mensen met elkaar in contact te brengen. En voor zij die dit een wollig verhaal vinden, weet u wel hoeveel warmte wol geeft?

Als dit een wollig verhaal is, laat het dan een wollig verhaal zijn. Laat ons alles inzetten op een warme omgeving, waar iedereen elkaar kent.

Om samen met het georganiseerde en het nieuwe middenveld mensen bij elkaar te brengen, om mensen die eenzaam zijn uit hun isolement te halen. Om mensen die elkaar niet kennen, mensen die angstig zijn voor elkaar, voor het onbekende, samen te brengen zodat ze elkaar leren kennen en elkaar waarderen. Dat is mijn droom van een samenleving waar het voor de Gentenaars goed is om te wonen, te werken en te leven.

Samen

Ik ga die droom niet alleen verwezenlijken. Tot spijt van de aanwezige journalisten zal ik vandaag geen lijst voorstellen. Enerzijds omdat we een goede weerspiegeling willen zijn van de bevolking van Gent. Anderzijds omdat we mensen willen honoreren en waarderen voor wat ze gedaan hebben. We proberen een goede mix te vinden tussen alle verschillende groepen in onze Gentse samenleving en binnen onze afdeling.

Tot slot wil ik eindigen met mensen te bedanken die vandaag al mee aan de kar trekken en die mee die droom willen verwezenlijken. Ik wil alle mandatarissen bedanken: Veli, Filip, Jef, die tussenhaakjes volgende week gevierd wordt omdat hij 15 jaar provincieraadslid is, Paul en Chantal. Terzelfdertijd wil ik twee mensen danken die achter de schermen onze mandatarissen ondersteunen en dat zijn Bert en Hans.

Ik wil ook de mensen van de geledingen bedanken die zich inzetten om vanuit hun belangenbehartiging mee vorm te geven aan onze droom en aan ons programma, Jolien en Xanthippe voor de jongeren, Brigitte voor Vrouw & Maatschappij en Baudouin voor de senioren. Zij worden ongelooflijk goed ondersteund door Charlene en kunnen daar ook steeds terecht.

In dit grote Gent zijn we ook op kleinere schaal actief. Graag dank ik de sectievoorzitters Hilde, Steve en Steve, Jean-Pierre, Luc en Jacques. Naar aanloop naar de verkiezingen worden zij heel sterk ondersteund door onze Sandro. Ook aan hen een dikke merci.

En u zal zeggen: je bent nog iemand vergeten. Ik ben absoluut niemand vergeten. Er is iemand die, zoals u allemaal weet, in heel moeilijke omstandigheden een heel groot engagement op zich heeft genomen voor de partij. Omdat het in haar zit, maar ook omdat ze een droom heeft. De droom om CD&V Gent groter te maken en om onze prioriteiten, onze visie en onze waarden opnieuw een plaats te geven in Gent. Graag een warm applaus voor onze voorzitter Isabelle!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.