We moeten ervoor zorgen dat ‘iedereen mee’ is

In een gesprek met Visie vertelt CD&V-lijsttrekker Mieke Van Hecke hoe belangrijk ‘verbondenheid’ is, en wat het belang is van het middenveld om een stem te geven aan iedere burger.

Een tijdje geleden konden we lezen in de krant, dat het aantal gezinnen in Gent, dat een beroep doet op voedselbedeling, toeneemt. Waarom blijft het zo moeilijk voor een stad als Gent om de armoede op te lossen?

Mieke: ‘Een samenleving zoals de stad Gent mag niet aanvaarden dat zo een groot aantal mensen in armoede leven. Ik zie dat er in Gent heel veel initiatieven genomen worden, en dat de resultaten niet goed genoeg zijn. Ik denk dat er meer vorming, middelen en man- en vrouwkracht nodig zijn en dat actief gezocht moet worden om de mensen in armoede te bereiken, want er zijn en blijven veel drempels voor die mensen (angst, te complexe procedures en regelgeving) om naar de bestaande diensten en voorzieningen te komen. In de scholen probeert men dat via de brugfiguren; men zou een gelijkaardig middel moeten kunnen vinden, bv. om de vele werklozen te vinden die matchen met de openstaande vacatures in de Gentse havenbedrijven.

Ook in het onderwijs kan nog veel gebeuren, soms door heel kleine inspanningen. Een eenvoudig voorbeeld: als je in de klas je leerlingen de opdracht geeft om thuis over een bepaald thema documentatie op te zoeken in de kranten en op het internet, dan lukt dat niet voor iedereen! Het is wellicht een beter idee om in de klas zelf documentatie te verzamelen en de klas-computer even ter beschikking te stellen om iets op te zoeken. Het gaat erom iedereen dezelfde kansen te geven om iets te bereiken.’ Maar men moet er wel aan denken! Kennen we elkaar niet goed genoeg om dat te beseffen? Mieke: ‘Dat is inderdaad soms het geval. Verbondenheid met elkaar en elkaars leefwereld speelt een belangrijke rol… Als mensen in een buurt of wijk mekaar kennen en regelmatig contact hebben, dan hoort men al eens vlugger van elkaar wat er gaande is op school, of er oudercontact is of een schoolfeest. Als mensen elkaar kennen, kan en zal men elkaar vlugger informeren en motiveren om er naartoe te gaan, of af ten toe eens helpen, al is het maar om een boodschap te doen, een kleinigheid te herstellen of een brief te schrijven.’

Wat vindt u ervan dat men in Gent enkel nog via internet kan inschrijven voor het secundair onderwijs?

Mieke: ‘Dat kan een goed systeem zijn, op voorwaarde dat de randvoorwaarden vervuld zijn: de toegankelijkheid, de procedure, … Er moet ook duidelijk uitgelegd worden wat men hiermee wil vermijden: je moet niet meer kamperen, en het voordeel voor de sterkeren wordt weggenomen (grotere mobiliteit, kennis van de inschrijvingsdatum). Zorg ervoor dat dat goed voorbereid is, zodat iedereen effectief gelijke kansen heeft!’

Als u terugkijkt naar de beleidsbeslissingen in de voorbije legislatuur, wat zijn volgens u dan belangrijke aandachtspunten voor het toekomstige beleid?

Mieke: ‘Aan de kwaliteit van de inspraak (van de inwoners) kan volgens mij nog heel wat gebeuren. Ik vind dat men in sommige dossiers te snel gegaan is, bv. bij de lancering van het circulatieplan. Er zijn toch wel een aantal aanpassingen nodig: zaken die men had kunnen verwachten, maar ook betreffende de gevolgen voor de randgemeenten. Ik denk dat men mensen meer moet ‘meenemen’ in het beleid. Ik heb sympathie voor burgerkabinetten en basisgroeperingen, maar je ziet toch wel dat men dan dikwijls vooral voor zichzelf opkomt. Bovendien, bij dergelijke initiatieven bemerk ik dat de zwakkeren daar niet in aanwezig zijn, die hoor je daar niet. Waar hoor je de stem van ‘de stemloze’ wèl? Dat is via het middenveld, zoals beweging.net en zijn verenigingen, en in allerlei armoede- en milieuverenigingen, waar men dus het individuele overstijgt.

Wat inspraak betreft vind ik twee klemtonen heel belangrijk, 1°: een belangrijk deel van de inspraak moet kunnen gebeuren via het middenveld omdat die een stem geeft aan de stemmen die je anders niet hoort, en 2°: je neemt als politicus de beslissing, en legt verantwoording af waarom je een bepaalde keuze gemaakt hebt.

Het traditionele middenveld zoals beweging.net en partners, beschikken over de methodieken om signalen door te geven aan het beleid, en kunnen de verantwoording van de beleidskeuzes doorgeven aan hun achterban. Nieuwe basisgroepen hebben dikwijls een wisselende ledengroep, waardoor men, bij gebrek aan structuur, duurzaamheid mist. De zwakte van het middenveld is wel dat zij nieuwe doelgroepen soms moeilijk bereiken, bv. mensen met een migratie-achtergrond.

Toch geloof ik absoluut in de kracht van beweging.net en zijn partners. Er zijn heel veel mensen die worden uitgesloten van inspraakkanalen, en dan vind ik dat beweging.net daar een heel belangrijke rol heeft.’   Artikel van Nancy Vereecke in Visie van 24/11/2017

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.