Willen we armoede echt bestrijden

OCMW Antwerpen schakelt privébedrijven in om frauderende leefloners te betrappen. Headline in alle kranten, nog maar eens bevestigend hoe mensen in armoede profiteurs zijn die misbruik maken van ons sociaal zekerheidsvangnet. Het stigma dat mensen in armoede ervaren, verhindert hen om de hulp te zoeken waar ze recht op hebben. Nationaal en internationaal onderzoek wijst uit dat het non-take-upgedrag van mensen die aanspraak zouden kunnen maken op sociale uitkeringen schommelt tussen de 40 à 65 procent. Ter vergelijking: het percentage van misbruiken van dit leefloonrecht wordt geschat op minder dan 2 procent. De redenen hiervoor zijn complex en hebben te maken met status, scholingsgraad en ingewikkelde procedures. Het individu dient zelf het initiatief te nemen en botst daarbij op fysieke, administratieve en taalkundige barrières. Denk maar aan de verplaatsingskosten, de onzekerheid die met de screeningsprocedure gepaard gaat, de tijd en inspanningen die moeten worden geïnvesteerd om formulieren te begrijpen en om alle informatie in te zamelen. Vaak wil men ook sociale stigma’s of gevoelens van schaamte of minderwaardigheid vermijden.

Mentaliteitswijziging

Willen we echt werk maken van armoedebestrijding, dan is een mentaliteitswijziging noodzakelijk. We moeten respect hebben voor mensen in armoede. Het kan niet dat de mate van succes tot het bekomen van een uitkering afhankelijk is van de inzet en het oordeel van de hulpverlener. Empathie voor de situatie waarin zij zich bevinden, zal de wijze van dienstverlening sterk ten goede komen.

Misschien moeten de overheid en zeker een OCMW eerder inzetten op hefbomen om de rechten op uitkeringen bij de zorgbehoevende te brengen. Via de gegevens in ontelbare databanken moet het mogelijk zijn de doelgroep te lokaliseren en te ondersteunen in het sociale vangnet. Kunnen we de zorgverleners niet vormen in een actieve begeleidende rol van kwetsbaren door deze laatsten niet te zien als fraudeurs, maar als echte mensen in nood die recht hebben op onze solidariteit? Laat ons op zoek gaan naar haalbare voorstellen in de aanloop naar 17 oktober, dag van verzet tegen extreme armoede. Een warme samenleving bouwt op de inzet van eenieder voor onze kwetsbare naasten.

Mieke Van Hecke, lijsttrekker CD&V Gent

Copyright © 2017 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden

CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.