CD&V Gent trekt dialoogronde “Samen is’t wijzer” op gang


zaterdag, 13 mei, 2017
CD&V Gent trekt dialoogronde “Samen is’t wijzer” op gang

Vandaag gaf CD&V Gent het startschot van een reeks toekomstateliers in het kader van ons traject “Samen is’t wijzer”. Onder de slagzin “Samen wegwijs in Gent” schoven in Backstay Bar een honderdtal experts en Gentenaars samen aan tafel rond de thema’s mobiliteit, toegankelijkheid en digitalisering.

Samen met de Gentenaar gaan wij op zoek naar wat goed gaat in Gent en wat nog beter kan. “Door alle Gentenaars te betrekken bij ons project voor Gent, willen we komen tot een gedragen verkiezingsprogramma in 2018. Een verhaal dat we samen schreven met iedereen, makkelijk en moeilijker bereikbare Gentenaars”, aldus lijsttrekker Mieke Van Hecke.

“In totaal organiseren wij vijf ateliers waarin wij Gentenaars en experts uitnodigen om toekomstgericht, constructief en proactief na te denken over de uitdagingen waar Gent voor staat”, vult afdelingsvoorzitter Isabelle Heyndrickx aan.

Het tweede atelier vindt plaats op zaterdag 24 juni in CC Meulestede. Dan buigen we ons over het thema ‘fier Gent’, met aandacht voor onder meer wijkidentiteit en burgerbewegingen. Meer informatie en inschrijvingen vindt u op www.samenistwijzer.gent.