Tijdens de begrotingsbesprekingen in de gemeenteraad van december vroeg CD&V-raadslid Filip Van Laecke aandacht voor een aantal Zwijnaardse mobilteitsdossiers. Hij ging met name dieper in op de verkeersonveiligheid in de Rijvisschestraat en de ontsluiting van bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III.

“Wat de Rijvisschestraat betreft, blijken – ondanks veelvuldig aandringen – ook in de begroting 2018 geen middelen te zijn opgenomen voor de noodzakelijke verbreding”, aldus Filip. “De toestand in het eerste deel van de straat (aan de N60) is nochtans zeer onveilig omdat wagens deels op het voetpad en deels op de fietssuggestiestrook geparkeerd staan, waardoor fietsers op de rijweg gedwongen worden. De oplossing bestaat erin om een stukje landbouwgrond te onteigenen, zodat er voldoende ruime vrijkomt voor parkeerplaatsen en veilige fietspaden.”

“De onteigeningsplannen om dat mogelijk te maken werden nota bene al opgemaakt in de jaren 80 door de toenmalige CVP-schepen Jozef Ackerman”, zo merkt Filip verder op. “Toen in 1989 paars aan de macht kwam, zijn deze plannen in de koelkast gestopt en er nooit meer uitgehaald.”

Schepen Watteeuw erkende de problematiek, maar haalde ter verdediging aan dat er met verschillende instanties moet worden samengewerkt en dat dat tijd vergt. Een eigenaardige stelling, zo vindt Filip, want de Rijvisschestraat is een gemeenteweg, en dus kan de Stad autonoom initiatieven nemen. Filip zal de kwestie op de politieke agenda houden en blijven ijveren voor een oplossing.

Een tweede belangrijk dossier voor de Zwijnaardse mobiliteit is de ontsluiting van bedrijventerreinen II en III naar de R4 Zuid. Ook dit dossier sleept al jaren aan. De oorspronkelijke plannen om de terreinen te ontsluiten langs de Nieuwe Scheldestraat, die zou worden doorgetrokken in noordelijke richting (naar de Ringvaart), konden niet worden uitgevoerd omdat Waterwegen en Zeekanaal plannen heeft om in dit deel van de Schelde kades aan te leggen, waarvoor de rivier moet worden verbreed. Dat betekent dat de ontsluiting moet gebeuren over de terreinen van Domo.

De gesprekken daarover met Alinso, het dochterbedrijf van Domo dat op de site is gehuisvest, zijn intussen opgestart. Alinso is bezig met de opmaak van een masterplan voor de site, en daarin zou ook voor de ontsluitingsweg een plaats komen.

Filip drong in de gemeenteraad nogmaals aan op een snelle realisatie van dit dossier: “Tot de nieuwe ontsluitingsweg er is, moet het zwaar verkeer van de bedrijventerreinen immers door de woonkernen van Zwijnaarde om de R4 te bereiken, met alle overlast van dien.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.