Noord-Zuid wordt stiefmoederlijk behandeld door het huidige stadsbestuur, zo vindt CD&V-gemeenteraadslid Jef Van Pee. Hij beargumenteerde die stelling tijdens de budgetbesprekingen in de gemeenteraad van december.

In het bestuursakkoord dat de huidige bestuursploeg afsloot werden tien actiepunten naar voren geschoven omtrent Noord-Zuidbeleid. Er zou onder meer gezorgd worden voor gradueel stijgende budgetten voor projecten in het Zuiden, iets wat in de praktijk niet het geval is.

Jef bracht zijn kritiek naar voren tijdens afgelopen gemeenteraad. Hij vroeg ook naar de verdere ambities van het stadsbestuur op dit vlak.

Bevoegd schepen Heyse benadrukte dat er in 2018 verder geïnvesteerd zou worden in fairtrade en lopende projecten omtrent eerlijk textiel zouden worden uitgebreid.

Tegelijk gaf de schepen toe dat er inderdaad te weinig aandacht wordt besteed aan Noord-Zuidbeleid binnen de commissies en gemeenteraad.

Jef zal tijdens de volgende commissies dieper op het onderwerp ingaan.

CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.