Het is een publiek geheim dat sociale huisvestingsmaatschappij in moeilijke financiële papieren zit. Voornaamste reden daarvoor zijn de lage huurinkomsten door het profiel van de huurders. Nu vraagt de maatschappij, in ruil voor aandelen, 10 miljoen euro extra kapitaal van de Stad voor noodzakelijke investeringen in energiezuinigheid en brandveiligheid. Het dossier werd ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad van december.

“Deze vraag is een uiting van een dieperliggende financiële malaise bij de huisvestingsmaatschappij”; zo stelt CD&V-fractievoorzitter Veli Yüksel. “De cijfers kleuren al jaren rood. WoninGent kampt met een structureel verlies dat over de laatste drie jaar gemiddeld 5,3 miljoen euro bedraagt. De sociale huisvestingsmaatschappij riskeert tegen 2023 een liquiditeitstekort, maar ook op kortere termijn stelt zich een ernstig probleem als WoninGent zich genoodzaakt ziet tot een bouw- en renovatiestop mocht de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen op basis van de verminderde kredietwaardigheid van WoninGent geen kredieten meer willen toestaan.”

Gezien het maatschappelijke belang van WoninGent en de grote nood aan sociale huisvesting in onze stad, was de CD&V-fractie bereid de vraag van WoninGent te steunen. Veli hield echter een scherpe tussenkomst waarin hij aandrong op duidelijke engagement van de huisvestingsmaatschappij.

“WoninGent is eind 2013-begin 2014 doorgelicht door de Visitatieraad van Wonen Vlaanderen. Die kwalificeerde de financiële leefbaarheid van WoninGent toen al als ‘voor verbetering vatbaar’. De Visitatieraad wees op een aantal pijnpunten, in het bijzonder op het vlak van leegstand en huurdersachterstallen. Toen bedroeg die achterstal al drie miljoen euro, waarvan liefst twee derde betrekking had op reeds vertrokken huurders en dus nagenoeg niet meer invorderbaar was.”

Daarenboven wees Veli erop dat er de voorbije jaren al heel veel inspanningen zijn gedaan voor WoninGent, op allerlei manieren. De grootste inspanning was wellicht de inbreng van bijna tweeduizend stadswoningen van Stad Gent in de maatschappij. Het merendeel daarvan werd ingebracht in ruil voor aandelen.

“We zijn bereid op de vraag van WoninGent in te gaan, maar vragen dat de maatschappij ook heel duidelijke engagementen opneemt om de cijfers structureel te verbeteren. Het kan niet de bedoeling zijn dat we geld storten in een bodemloze put, en dat men binnen een paar jaar opnieuw komt aankloppen voor extra kapitaal”, zo zei Veli in zijn tussenkomst.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.