De ‘zaak-sogent’ blijft etteren. Naarmate bijkomende informatie bekendgeraakt, wordt duidelijk dat schepen Taeldeman cruciale informatie voor de gemeenteraad heeft achtergehouden. CD&V-gemeenteraadslid Filip Van Laecke confronteerde Taeldeman in de gemeenteraad met zijn eigen woorden van de voorbije zittingen.

In de gemeenteraad van december 2017 verklaarde Taeldeman dat hij zodra hij in kennis werd gesteld van onregelmatigheden onmiddellijk actie heeft ondernomen door een onderzoek te bestellen bij bureau De Wolf. Over het rapport-Devers, dat bezwarende informatie bevat tegen de directeur projecten, werd met geen woord gerept. Ook niet op de tweede dag van de zitting, waarin de schepen een bijkomende verklaring aflegde. Wanneer de kwestie in de gemeenteraad van april terug op de tafel kwam, sprak Taeldeman opnieuw geen enkele keer over het rapport Devers. Pas wanneer de oppositie zelf naar het bewuste rapport verwees in de gemeenteraad van mei, ging Taeldeman daarop in. Het is overduidelijk dat hij het rapport-Devers onder de mat heeft willen schuiven ten voordele van het rapport-De Wolf, dat hem veel beter uitkomt.

Ook over de vraag of er al dan niet een dading werd gesloten tussen de algemeen directeur en sogent, heeft schepen Taeldeman bewust valse informatie verspreid, aldus Filip. “De mails die werden gebruikt om het vermeende bestaan van een dading te bewijzen, zijn zeer selectief gekozen. Nochtans is de rechtspraak duidelijk: er is maar een wettige dading tussen advocaten wanneer de respectieve cliënten die advocaten hebben gemachtigd om een dading te sluiten. En dat is hier niet het geval.”

Filip wees de gemeenteraadsleden ook op de malaise die leeft binnen sogent. “Taeldeman is de pedalen kwijt en is niet meer in staat sogent correct te leiden”, zo vindt hij.  De huidige algemeen directeur ad interim combineert nu die functie met die van financieel directeur. Er is geen vierogenprincipe meer binnen het directiecomité over het beheer van de financiën. Het personeel maakt zich zorgen over de kaspositie van het bedrijf en de hoog oplopende uitgaven. Bovendien zouden favoritisme en vriendjespolitiek welig tieren. Die zaken komen niet ter sprake in de raad van bestuur, en worden ook niet met Taeldeman besproken.”

Al deze elementen brachten Filip ertoe om, samen met collega’s van de overige oppositiepartijen, een voorstel tot raadsbesluit in te dienen waarbij het bestuur van sogent zou worden overgenomen door de gemeenteraad – de facto een motie van wantrouwen ten aanzien van schepen Taeldeman als voorzitter van de raad van bestuur.

Maar zoals we dat intussen gewoon zijn, sloten de meerderheidspartijen onder druk de rangen en werd het voorstel van de oppositie weggestemd – ook door de partijen die prat gaan op hun deontologie en hun nieuwe politieke cultuur.

Wordt zonder twijfel vervolgd.

  • Wonen
  • Overheidsbedrijven
  • Sociale huisvesting

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.