De nachtopvang en zeker de winternachtopvang, heeft de laatste tijd een serieus traject afgelegd.
Zo is er voorzien in een aparte opvang voor gezinnen met kinderen. We weten allemaal dat nachtopvang voor kinderen niet ideaal is, maar het is nog altijd beter dan buiten te moeten slapen, wat eigenlijk onbestaand zou moeten zijn. Mede dankzij suggesties van ons OCMW-raadslid, Chantal Sysmans, werden de opvanguren voor gezinnen met kinderen aangepast.

Haar voorstel is ingegeven door bezorgdheid voor kinderen die anders veel te laat naar bed konden, laat staan dat ze een gelegenheid zouden hebben om bepaalde schooltaken te kunnen afwerken. Deze gezinnen kunnen ook rekenen op een iets langere opvangtermijn, startend met 2 weken. Voor alleenstaande daklozen is dit maximum 1 week.

Recent gebeurde er ook een aanpassing voor wat de toeleiding betreft. Dit moet voortaan voor een eerste opvang vanuit een Gentse organisatie, omdat we merkten dat er een aanzuigeffect was vanuit andere steden en gemeenten. Zeg maar gerust een wegstuureffect in plaats van een aanzuigeffect, want we kennen gevallen van mensen die expliciet naar Gent werden gestuurd. Het is dan ook goed dat er met andere steden en gemeenten een samenspraak is opgestart. 

De conclusie blijft dat nachtopvang een noodzakelijk kwaad is, maar waarbij we toch een pluim mogen geven aan deze dienstverlening en iedereen die hierbij betrokken is.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.