Op voorstel van ministers Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, en Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 4 mei 2018, het planproces van de gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplannen (GRUP) “R4 - knoop Wondelgem” en “R4 - knoop Wachtebeke” opgestart.

De doelstelling van het eerste GRUP is de inrichting van de knoop Zeeschipstraat-Evergemsesteenweg die noodzakelijk is om de R4 West af te stemmen op zijn rol als primaire weg binnen het Vlaamse wegennet, alsook de verkeersveiligheid én verkeersleefbaarheid langsheen deze as te verbeteren. Dit impliceert het omvormen van verschillende kruispunten langsheen deze as.

Joke Schauvliege: “De knooppunten van de R4 West met de Evergemsesteenweg en de Zeeschipstraat zijn al jarenlang bekende knelpunten. Iedereen in de streek heeft hier al in de file gestaan en weet dat de bescherming en veiligheid van de zwakke weggebruiker er te wensen overlaat. De oplossing bestaat erin om de R4 ter hoogte van die kruispunten in te tunnelen.”

Stap voor stap maken we het verkeer op de R4 vlotter en veiliger. De ondertunneling van deze kruispunten is wellicht de meest opvallende ingreep. We zetten hier een investering van vele tientallen miljoenen euro in de steigers voor Gent, maar het zal dan ook een heel verschil maken voor iedereen die de R4 gebruikt (Ben Weyts).

Voor het doorgaand verkeer wordt een tunnel gebouwd onder de beide kruispunten, Evergemsesteenweg-R4 en Zeeschipstraat-R4. Uitwisseling van het verkeer tussen de R4 en de lokale wegenis, gebeurt in de zone tussen de Ringvaart en de Zeeschipstraat. Verkeer komende van Gent dat in deze omgeving moet zijn, rijdt eerst door de tunnel om voorbij de tunnel via de geplande lus naar het kruispunt Zeeschipstraat geleid te worden. Verkeer komende van Zelzate komt via de afrit ook op dit kruispunt toe. Van hieruit kunnen alle richtingen gekozen worden: Christoffelweg, Zeeschipstraat, Evergemsesteenweg, …

Verkeer dat vanuit dit punt naar de R4 wil, zal ook het kruispunt met de Zeeschipstraat moeten passeren. Eens ingedraaid dient een keuze gemaakt tussen Zelzate of Gent. Richting Zelzate rijdt men via de oprit de R4 op vóór de brug over de Ringvaart. Verkeer richting Gent wordt via de binnenste lus de tunnel ingeleid om zo verder Gent te rijden.

De nieuwe ontsluitingsinfrastructuur met ‘lussen’ valt evenwel buiten de reservatiestrook. Voor die lussen is er echter te weinig plaats voorzien binnen de bestaande rooilijn. Daarom heeft de Vlaamse regering nu de opmaak van een GRUP gepland, waarbij de nodige ruimte voor het complex wordt bestemd.

Aan de andere kant van de stad loopt de huidige rotonde op de R4 Oost geregeld vast net ten zuiden van de express-weg. Uit onderzoek is gebleken dat de enig haalbare oplossing erin bestaat om de tak van de N449 naar Wachtebeke af te koppelen.

Die weg zal worden omgelegd naar een nieuwe rotonde aan het bedrijf Arcelor Mittal. Het GRUP dat nu opstart, maakt dit mogelijk en biedt tevens oplossingen voor de fietsverbindingen naar Arcelor Mittal en de rest van de haven, die trouwens nu al druk worden gebruikt (Joke Schauvliege).

Ben Weyts: "We houden bij de opmaak van het GRUP ook rekening met de toekomst van spoorlijn 204. Vlaanderen staat klaar om voor de eerste keer ooit met eigen middelen over de brug te komen om zo belangrijke spoorinvesteringen te realiseren. Spoorlijn 204 Gent-Zelzate is een van onze spoorprioriteiten. We willen de lijn opwaarderen en de regio beter ontsluiten."

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.