Wie denkt dat de christendemocratie geen verhaal heeft in Gent, kent de Gentenaar niet


zaterdag, 28 januari, 2017
Wie denkt dat de christendemocratie geen verhaal heeft in Gent, kent de Gentenaar niet

Samen met 150 leden en sympathisanten klonken we zaterdag 28 januari op een nieuw jaar met nieuwe kansen, uitdagingen en dromen.  Na een gesmaakte rondleiding in de vernieuwde gebouwen van verffabrikant Libert Paints, opende afdelingsvoorzitster Isabelle Heyndrickx de receptie met een terugblik op een woelig 2016 en een vooruitblik op een ambitieus 2017.

“Want wie denkt dat de christendemocratie geen verhaal heeft in Gent, kent de Gentenaar niet”, aldus Isabelle. "De Gentenaar is doordrongen van #ikbenWIJ. Wij moeten dan ook blijven inzetten op een verhaal van positieve oppositie. En ja wij kunnen dat, want WIJ zit in ons DNA, WIJ zijn Gent. En er is wel degelijk een plaats voor CD&V in Gent."

Na een vurige speech van gastspreker Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, en fractieleider Veli Yüksel is de Gentse ploeg klaar om er ook in 2017 volledig voor te gaan!

Documenten
Lees meer