Formateursnota "Ambitie en durf voor Gent"

Verkiezingen brengen telkens weer verandering met zich mee. En dat is maar goed ook. Elk nieuw bestuur wordt gedreven door dromen en ambities om de Gentenaars dichter bij elkaar te brengen en om de schoonste stad van Vlaanderen nog mooier, ondernemender, groener en socialer te maken. Een nieuw bestuur betekent dan ook telkens zowel een breuk met het verleden als een voortzetting van het geleverde werk.

Deze nota vormt een gemeenschappelijke basis die zal leiden tot een bestuursakkoord. Niet door alles in een grote pot te gooien en stevig door elkaar te schudden tot enkel een grijze brij overblijft. En evenmin door op een apothekersschaaltje een voorstel van de ene partij af te wegen tegen een idee van de andere partij. Dat is niet hoe we in Gent aan politiek doen. We verenigen het beste van alle partijen in een ambitieus project voor Gent en de Gentenaren. Een project waar niet alleen politici hun schouders onder zetten, maar dat ook burgers, verenigingen en bedrijven actief betrekt om samen de stad te maken. Een project dat niet enkel kijkt naar wie succesvol is, maar ervoor zorgt dat wie het moeilijk heeft de nodige kansen krijgt om volwaardig Gentenaar te zijn. Een project dat kijkt naar elke Gentenaar en dat geen genoegen neemt met het haalbare, maar dat bakens verzet en een voorbeeld wil zijn voor andere Europese steden.

Gentenaars zijn terecht fier op hun stad. Laten we samen oplossingen uitwerken voor de uitdagingen die elke dag opnieuw op ons afkomen. Met zijn allen maken we van Gent ook de komende zes jaar de schoonste en wijste stad van Vlaanderen. Laten we dat nu gewoon doen, want Gent is wat we delen.

Filip Watteeuw en Mathias De Clercq
Gent, 30 november 2018