1. Vooruit met Gent

We kiezen resoluut voor een positieve, gedreven en open bestuursstijl. Een bestuur dat de omgeving creëert voor een stevige economische basis en volop inzet op duurzame transitie en de strijd tegen armoede. Een bestuur dat kiest voor een leefbare, kwaliteitsvolle omgeving met jobs nabij. Een bestuur dat moedige politieke keuzes maakt en zich daarbij baseert op feiten en samenspraak. Een bestuur dat werkt aan dialoog en ontmoeting met burgers, ondernemingen, organisaties, alsook wijken zelf tools in handen geeft.

Wij willen een positief bestuur dat zichzelf in vraag durft te stellen en zich laat uitdagen, steeds op een constructieve, hoffelijke en inclusieve manier. Zonder in te boeten op het rebelse karakter van onze stad. De Gentenaars vormen samen een levende stad, een stad die experimenteert en die ruimte biedt voor een living lab. We willen vooruit met Gent. We blijven investeren in kwaliteit voor de Gentenaar en een steeds betere leefomgeving. We willen dat samen met alle Gentenaren doen.

We bewaren het budgettair evenwicht en plannen daartoe geen belastingverhoging.

De ruimte waarbinnen de stad evolueert is schaars en beperkt. Het vergt creativiteit en nieuwe inzichten om in te spelen op de noden van morgen. We kiezen voor een stads- en economische planning en mobiliteit die hand in hand gaan en niet als parallelle circuits lopen. We nemen als stad hierin het voortouw, maar vragen ook aan de andere overheden om ons daartoe de nodige tools te geven. Gent is een ambitieuze en toekomstgerichte stad.

Iedereen moet volwaardig deel kunnen zijn van onze stad. Onder andere onderwijs en emancipatie bieden Gentenaars de kans om hun plek te vinden. We waarborgen de sociale grondrechten voor alle Gentenaars.

Gent is een superdiverse stad. Iedereen moet zichzelf ten volle kunnen ontplooien en actief deelnemen aan het leven in Gent. We zijn allemaal anders, we zijn allemaal Gentenaar. De dynamiek in onze buurten, wijken en deelgemeenten is een grote troef en geeft kleur aan de stad.

De grote groei van onze stad brengt positieve dynamiek met zich mee, maar ook grote uitdagingen: wonen, economie, duurzaamheid, klimaat, ongelijkheidskloof, armoede en samenleven. Met moedige keuzes deze uitdagingen aanpakken verhoogt de leefkwaliteit in onze stad.

De Gentenaar staat centraal voor ons. De Stad wordt een wendbare en slagkrachtige organisatie die efficiënt en doelgericht kan inspelen op onze Gentse samenleving die voortdurend in beweging is.