13. Blauw meer op straat

De Gentse Flikken hebben een lange traditie van gemeenschapsgerichte politiezorg en nabijheid. Door zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken en aanspreekbaar voor de bevolking, houdt de politie voeling met de ganse samenleving. We willen dus volop de kaart trekken van digitalisering en wijkwerking, zowel in de bereikbaarheid van de commissariaten als in de aanwezigheid van de wijkpolitie in het straatbeeld, onder meer door voet- en fietspatrouilles. Onze politie is gemakkelijk en vlot aanspreekbaar. De wijkagent is door de Gentenaar gekend.

De politie communiceert snel en helder over haar werking en acties met de Gentenaar.

Veiligheid is een basisrecht voor alle Gentenaars en moet overal gegarandeerd zijn. Alle criminaliteit en alle overlast moet telkens met aangepaste, proportionele en adequate middelen worden aangepakt. Preventie en sensibilisering zijn uitermate belangrijk, daar start alles mee. Wie toch de wet overtreedt en/of het samenlevingsklimaat verzuurt, moet weten dat er sancties volgen. Het handhaven van verkeersveiligheid is essentieel in het leefbaar houden van onze wijken en onze stad. En we helpen ook actief mee aan het bestrijden van de georganiseerde bedelarij, de illegale economie en andere economische misdrijven. We pakken overlast en sluikstorten kordaat aan. Discriminatie tekent levens. Daarom blijven we onverminderd inzetten op de bestrijding van alle vormen van discriminatie.

Met betrekking tot het operationeel kader van ons Gents politiekorps gaan we in overleg met de korpschef. We dringen er bij de federale overheid op aan om de KUL-norm te herzien. We blijven inzetten op de realisatie van een nieuwe kazerne.

De ANPR-camera’s worden actief gebruikt om geseinde en onverzekerde voertuigen op te sporen. Verder kunnen de huidige camera’s gebruikt worden voor crowd control bij evenementen en voor slachtoffernazorg.

We beschouwen de Gentenaars als belangrijke partners, zeker wat betreft de aanpak van samenlevings- en veiligheidsproblemen die leiden tot overlast, polarisering en radicalisering.