14. Gent ontdekken en beleven

Gent profileert zich al jaren als stad van kennis en cultuur, toegankelijk voor iedereen. Het stadsbestuur blijft investeren in de artistieke ruggengraat van onze stad. Zowel artistieke creatieplekken als makers verdienen onze steun.

We wekken culturele interesse al op jonge leeftijd op, door samenwerking met onderwijs en het ondersteunen van kinder- en jeugdtheater. We investeren in meer diversiteit van zowel aanbod als publiek. Bovenal zorgen we ervoor dat iedereen aan het rijke cultuurleven kan deelnemen, onder meer via het gebruik van de UiTPAS. Naast het unieke loket voor vrije tijd op de Zuid-site zorgen we ervoor dat in het kader van de wijkgerichte dienstverlening mensen in de wijk ook hun weg in het vrijetijdsaanbod vinden.

We zetten in op meer en beter gedeeld gebruik van culturele infrastructuur, grondige renovatie en bijkomende infrastructuur, ook in de wijken en deelgemeenten.

Ook voor sport doen we dat met aandacht voor de ruime diversiteit aan sporten en sociaal-sportieve praktijken. De bouw van buurtsporthallen in Ledeberg, Sint-Denijs-Westrem en de Oude Dokken moet hiaten in het sportaanbod opvullen. In het georganiseerd sporten investeren we in gekwalificeerde trainers, laagdrempeligheid, structurele coördinatie van het jeugdbeleid tussen top- en amateurclubs. We moedigen clubs aan om te investeren in G-sport.

Gent is een kindvriendelijke stad. We voorzien speel- en ontmoetingsplekken in alle wijken van de stad. We investeren meer in outreachende jeugdwelzijnswerkers op straten en pleinen. We voorzien in goede en veilige infrastructuur voor het jeugdwerk
De voorbije jaren werd Gent steeds levendiger. De vele evenementen geven een grote uitstraling aan onze stad. Om de leefkwaliteit van de binnenstad te beschermen, kiezen we bij evenementen voor kwaliteit boven kwantiteit en verminderen daarbij het aantal evenementen. We rollen een pleinscenografie uit. De Winterfeesten worden een week ingekort.
We kiezen resoluut voor kwaliteitsvolle, afvalarme en duurzame evenementen. De voorbije jaren werd de organisatie van de Gentse Feesten bijgestuurd. Ook de komende jaren willen we op deze weg verder gaan. Het aanbod op de centrumpleinen en de parken moet gratis en toegankelijk blijven. Tegelijk versterken we de diversiteit binnen de feesten.

De stad moedigt de verschillende cultuurpartners in Gent aan zich te organiseren in een last minute ticket booth.
Ook het groeiende toerisme is goed voor de economie, maar zet ook druk op de stad. We beperken het aantal nachten dat informele logies in privéwoningen kunnen verhuurd worden. Kwaliteitsvol toerisme met respect voor onze levendige stad, is zowel voor de toerist als voor de Gentenaar een meerwaarde. Stad Gent zet zich daar volop voor in. Ook het congrestoerisme is belangrijk voor onze stad. We willen meer topcongressen aantrekken die passen binnen de strategische doelstellingen van de stad.

Met enkele grote culturele werven zetten we Gent nog meer op de culturele kaart van Vlaanderen om zo de stad te ontdekken en te beleven. Met Gent ambiëren we om Europese Jeugdhoofdstad 2024 en Europese culturele hoofdstad 2030 te worden. We dringen bij de Vlaamse overheid aan voor het behoud en de verdere uitbouw van de werking van de Gentse opera.