15. Bevoegdheidsverdeling

Dit ambitieuze project wordt gedragen door Open VLD, Groen, sp.a en CD&V.

Open VLD levert de burgemeester en twee schepenen. Groen vaardigt 4 schepenen af en deelt een 5de schepen met sp.a. De socialisten hebben daarnaast nog twee andere schepen. CD&V vervolledigt het college met een schepen.

Naast de burgemeester neemt Open VLD de bevoegdheden Economie, Ondernemen, Handel, Sport en Haven op zich en Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Cultuur.

De groene schepenen krijgen de bevoegdheden Mobiliteit, Openbare Werking, Architectuur en Stedenbouw; Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Werk; Milieu, Energie, Klimaat en Wonen; en ten slotte Personeel en Toerisme.

Voor sp.a zijn de pakketten Voorzitterschap BCSD, Welzijn en Financiën; en Openbaar Groen, Beleidsparticipatie, Cocreatie en Buurtwerk.

De bevoegdheden Feesten en Facility Management worden de eerste drie jaar beheerd door sp.a, de laatste drie jaar door Groen.

CD&V neemt Burgerzaken en Protocol op zich.

Groen en Open VLD delen het voorzitterschap en ondervoorzitterschap van de gemeenteraad.