5. Gent aan het werk

Gent wordt al jaren structureel geconfronteerd met een zogenaamde arbeidsmarktparadox: tal van vacatures raken niet ingevuld, terwijl er toch een werkloosheid is van meer dan 10%. Een efficiënt en modern arbeidsmarkt- en activeringsbeleid ondersteunt Gentenaars om aan de slag te geraken en bedrijven te helpen groeien.

Stad Gent wil het stadsregionaal arbeidsmarktbeleid aansturen. We sluiten in het begin van deze bestuursperiode een Arbeidspact met de diverse overheden, de sociale partners, de VDAB, North Sea Port, onderwijsinstellingen en de partners van Gent Stad in Werking. Dit pact formuleert doelstellingen, gezamenlijke prioriteiten en acties, en het reikt oplossingen aan die de verschillende partners samen uitwerken en zal bestaan uit verschillende pijlers, overeenkomstig de drempels naar werk en de verschillende fasen van een loopbaan. Ook de jobaanbiedingen in Zeeland worden in deze strategie opgenomen.

We overleggen met de VDAB om een specifieke Gentse, stadsregionale werking uit te bouwen. Daarnaast beogen we een House of Skills dat werkenden helpt zich verder te ontplooien. Op die manier kunnen mensen weerbaarder worden en zich verder ontwikkelen om de uitdagingen van een bewegende arbeidsmarkt aan te gaan.

We bouwen het Stedelijk Dienstenbedrijf verder uit, als goede praktijk die doorstroom voorziet. Het Stedelijk Dienstenbedrijf wordt de draaischijf van de sociale-economiepoot voor Stad en OCMW voor opdrachten binnen de doelstellingen van Groep Gent. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar actieve samenwerking met andere sociale-economiepartners binnen en buiten de Groep Gent met als doel elkaar te versterken en aan te vullen.

Menselijke en economisch heeft de sociale economie een duidelijke meerwaarde. We ondersteunen die daarom volop. Op de UCO-site richten we een Huis van de Sociale Economie op en we werken het bedrijventerrein voor sociale economie af.
Racisme en discriminatie zijn altijd onaanvaardbaar, dus ook op we werkvloer of bij sollicitaties. Daarom versterken we de praktijktesten binnen een wetenschappelijke omkadering.

We ontsluiten verder onze haven en andere economische polen of bedrijventerreinen voor werkverkeer onder andere via Max Mobiel en spoorlijn 204.