6. Innovatief ondernemen

De Gentse economie en arbeidsmarkt zijn divers, dynamisch en innovatief. Kenmerkend is dat ze zowel op technologisch als op sociaal-innovatief vlak sterk staat. Onze economische toekomststrategie kiest duidelijk voor meer jobs en toegevoegde waarde binnen een innovatieve, klimaatneutrale en duurzame economie. De uitdagingen op het vlak van onder meer grondstoffen, energie, tewerkstelling en korte keten zien we vooral als het begin van een nieuwe dynamiek. We voorzien proeftuinen voor nieuwe economische concepten samen met bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgerplatformen en middenveldorganisaties.

We versterken en verduurzamen de maakeconomie, bieden ruimte, bevorderen samenwerking met kennisinstellingen en maken haar circulair. Circulaire economie biedt immers kansen voor de maakeconomie, maar evenzeer voor de handel en de tewerkstelling. Een van de middelen om dit te bereiken is een actief acquisitiebeleid waarbij we zelf op zoek gaan naar maakbedrijven om zich te vestigen op de bedrijfsterreinen.

Het bestaande startup- en scale-upbeleid wordt versterkt. We ondersteunen sociaal-innovatieve vormen van ondernemerschap en verankeren ze lokaal. De startersfabriek en het Wintercircus spelen hierin een cruciale rol. We kiezen resoluut voor Gent als technologische hoofdstad van Europa.

Organisaties en instrumenten die hefbomen bieden voor economische ontwikkeling worden beter op elkaar afgestemd. We richten de Ghent Economic Board op voor overleg tussen het stadsbestuur en belangrijke betrokkenen zoals de Universiteit, de Haven, de Vlaamse en federale overheid en de werkgevers- en werknemersorganisaties en andere relevante stakeholders.
De Gentse middenstand en horeca zijn onmisbaar voor een bruisend en authentiek Gent. Ze hebben een belangrijke plaats in onze stad en verdienen onze ondersteuning. PuurGent is de trekker van het middenstandsbeleid en verbreedt haar werking naar de hele stad.

Lokale besteding versterkt onmiskenbaar de Gentse middenstand en als stadsbestuur willen we die lokale besteding stimuleren. We onderzoeken hoe we een Gentse stadsmunt ter ondersteuning van de lokale handelaars kunnen invoeren. Deze Gentse munt kan gebruikt worden door burgers, lokale handelaars en de lokale overheid om aan elkaar te betalen.

Lokale handelaars en markten zijn essentieel voor de leefbaarheid en gezelligheid van onze wijken. Winkelstraten buiten het centrum worden opgewaardeerd in samenspraak met de handelsverenigingen, de handelaars en de bewoners. Dit om de concurrentie met online shoppen beter te kunnen aangaan.

North Sea Port blijft kiezen voor jobs en toegevoegde waarde, eerder dan tonnenmaximalisatie en wil een voortrekker zijn wat betreft duurzaamheid en innovatie. Rekening houdend met de internationale klimaatdoelstellingen, trekken we voluit de kaart van de ontwikkeling van een waterstofcluster, het hergebruik van afvalstromen en de recyclage van CO en CO2 tot nuttige grondstoffen. Biomassa kan een aanvullende rol spelen, als ze afkomstig is van reststromen.