Als er één zware smet is op het blazoen van onze stad, met al haar schoonheid, troeven en kwaliteiten, dan is het de schrijnende armoedeproblematiek. Door de complexiteit van de problematiek vraagt armoedebestrijding een structurele en integrale aanpak op tal van domeinen. Uiteraard zijn er geen wondermiddelen. Maar CD&V Gent wil een aantal bijkomende initiatieven nemen. Willen we een sociale stad waarin iedereen inbegrepen is, dan is er meer samenwerking nodig tussen alle positieve krachten die in onze stad aanwezig zijn, en dan moeten we op een meer proactieve manier de strijd met de armoede aangaan.