De voorbije legislatuur werd getekend door een aantal politieke ‘affaires’ die het beeld voedden van een stad die wordt geleid door een select groepje van intimi. Voor CD&V is het essentieel dat we daaruit lessen trekken voor de volgende legislatuur. Onze stedelijke samenleving én de politiek is gebaat bij meer democratisch bestuur, inspraak en transparantie. Want de toekomst van Gent bepalen, dat doen we samen. Een meer open beleidscultuur is noodzakelijk om het vertrouwen van de burgers in de beleidsvoerders te herstellen.