De Gentenaars hebben recht op een goede stedelijke dienstverlening. Voor CD&V Gent moet het stedelijke dienstverleningsaanbod worden getoetst aan de hand van 7 B’s: bereikbaarheid, beschikbaarheid, bruikbaarheid, bekendheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en begrijpbaarheid.