We willen er alles aan doen om met álle Gentenaars te bouwen aan een stedelijke samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn en gelijkwaardige kansen krijgt om zich te ontplooien. We geloven dat dat mogelijk is. We omarmen de diversiteit in onze stad, zetten in op sensibilisering en stimuleren maximaal dialoog en samenleven. Dat doen we uiteraard op de evidente vlakken als sport en cultuur, onderwijs en tewerkstelling, maar ook op minder voor de hand liggende domeinen. Zo is er nog veel werk op het vlak van diversiteit in de ouderenzorg.

Diversiteit is dus een transversaal thema dat in verschillende hoofdstukken van dit programma aan bod komt. Ook waar het niet expliciet wordt gesteld, gelden onze voorstellen en ambities uiteraard onverkort voor alle Gentenaars.