Onze stad kent een rijk en verscheiden economisch weefsel. Van de grote bedrijven in de haven, die vele tienduizenden jobs creëren, over de wereldbefaamde kennisbedrijven in de ‘Tech Lane’ tot de KMO’s en de lokale handelaars, samen zorgen ze voor een robuuste economische motor die van Gent een welvarende, dynamischeen aantrekkelijke stad maakt. Die rijkdom wil CD&V koesteren en ondersteunen.

Het beleid van de Stad is de voorbije jaren sterk gericht geweest op de starters. Dat is op zich natuurlijk een goede zaak, maar men is daardoor de groeiers en de sterkhouders wat uit het oog verloren. Wij willen de komende legislatuur ook die ondernemers meer ondersteunen.

Het creëren van een ondernemersvriendelijke stad vergt inspanningen op tal van beleidsdomeinen en moet daarom een rode draad vormen doorheen het hele stedelijke beleid.