Het voeren van beleid vergt middelen. De lokale overheid heeft het democratische recht om daartoe middelen te innen. Maar uiteraard dient dat op een redelijke en billijke manier te gebeuren, en moeten de middelen goed worden beheerd. We willen de lokale fiscale druk niet verhogen, maar willen het beleid ter zake wel bijsturen om het transparanter en performanter te maken.