Gent wil de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen zijn. Dat is een ambitie die wij onderschrijven, maar er is nog werk aan de winkel. Kind- en jeugdvriendelijkheid is een opdracht voor alle stadsdiensten, niet enkel voor de jeugddienst. Het vergt een goede coördinatie, monitoring en bijsturing onder aanvoering van de schepen bevoegd voor jeugdbeleid.

Kind- en jeugdvriendelijkheid is bovendien geen zaak van het stadsbestuur alleen. De Stad heeft ook een belangrijke rol als stimulator en facilitator van de andere betrokken actoren.