Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot al met 40% gedaald zijn ten opzichte van 2007. Om die ambitie waar te maken, moeten we stevige maatregelen nemen op het vlak van energieproductie en -verbruik, hergebruik van grond- en reststoffen, mobiliteit en andere thema’s. Tegelijk dienen we bijkomend in te zetten op het ‘klimaatrobuuster’ maken van onze stad.