CD&V Gent blijft pleiten voor een genuanceerde discussie over het circulatieplan. We willen een geïntegreerde aanpak van het mobiliteitsvraagstuk, waarbij de stad het voortouw moet nemen om alle betrokken actoren (gebruikers, ondernemingen, transport- en taxibedrijven, De Lijn, NMBS en Infrabel, en de omliggende steden en gemeenten) te verzamelen in een gemeenschappelijke actie. Er moet werk worden gemaakt van goed georganiseerde co-mobiliteit. De verzadiging van het wegennet en de economische schade die daaruit voortkomt zijn daartoe belangrijke redenen, maar de zorg om de gezondheid van de stedelijke bevolking dwingt ons evenzeer tot doorgedreven actie.7