Gent heeft nood aan meer natuur en groen. Niet alleen om de stad aangenamer te maken (ook voor jonge gezinnen) en ontmoeting en sociale cohesie te bevorderen, maar ook om ze klimaatbestendiger te maken en de luchtkwaliteit te verbeteren.