Het openbaar domein is waar de Gentenaars elkaar ontmoeten en waar we samen de stad beleven. Tal van beleidsdomeinen komen er samen: mobiliteit, openbaar groen, evenementenbeleid enzovoort. Het komt dan ook aan bod in verschillende hoofdstukken in dit programma.