Onze maatschappij vergrijst, en dat geldt ook voor Gent. De vergrijzing van de Gentse bevolking brengt tal van uitdagingen én kansen met zich mee waarop het stedelijke beleid moet inspelen. Seniorenbeleid is voor CD&V Gent dan ook veel meer dan zorg en huisvesting. We willen werk maken van een ‘leeftijdsvriendelijke stad’, zoals beschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Wij willen een veelomvattend seniorenbeleid voeren, uitgaand van onderstaande principes en actiepunten. Uiteraard gelden ook onze voorstellen en ambities op andere domeinen onverkort voor alle Gentenaars, en dus ook voor senioren.