Sporten zorgt voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Bovendien is het niet enkel gezond, maar brengt sport en sportbeleving Gentenaars met verschillende achtergronden met elkaar in contact en zorgt het voor meer sociale cohesie in de wijk en in de stad. We trachten dan ook de Gentenaars zo veel mogelijk te stimuleren om aan sport te doen en pleiten voor een inclusief sportbeleid dat iedereen de kans geeft om de sport van zijn of haar keuze te beoefenen in optimale omstandigheden.