Het toerisme in Gent gaat in stijgende lijn. De appreciatie van buitenlandse media is daar niet vreemd aan. En dat is prima nieuws. Niettemin is het toeristisch beleid nog te versnipperd. CD&V Gent wil dat er werk wordt gemaakt van een strategisch meerjarenplan. Op dit moment blijft een deel van het potentieel immers onderbenut. Dit meerjarenplan moet uiteraard worden uitgewerkt in samenspraak met alle betrokken actoren. Een slimme en duurzame groei van het toerisme in onze stad moet daarbij het streefdoel zijn.