overheid, die de wet moet handhaven en afdwingen, als de burgers, die actief kunnen meewerken aan een veilige leefomgeving.
Een integrale en ketengerichte benadering betekent dat elke stap van het veiligheidsbeleid even belangrijk is; preventie, reactie, repressie en nazorg gaan hand in hand. Een veilige samenleving betekent ook het versterken van sociale cohesie, sociale controle en betrokkenheid van alle inwoners. Ook projecten in het kader van sociale ontwikkeling, welzijnswerk, drugpreventie, diversiteitswerking en ruimtelijke ordening zijn daarbij van cruciaal belang. De wijkagent is voor CD&V de spilfiguur van een gemeenschapsgerichte politiezorg, dicht bij de mensen.