Naast haar rol als werkgever, is de Stad op het vlak van werkgelegenheid en tewerkstelling voornamelijkregisseur. In samenwerking met VDAB en alle betrokken partners dient ze er mee voor te zorgen dat werkzoekenden, al dan niet via opleiding, worden begeleid naar een geschikte job. Daartoe moeten alle werkgelegenheidsinstrumenten zo goed mogelijk worden ingezet. We willen de regierol van de stad versterken. Een structureel overleg tussen de stad en de actoren die betrokken zijn bij het lokale arbeidsmarktbeleid is de beste manier om nieuwe projecten op te zetten en samenwerkingsverbanden te realiseren die ruimte scheppen voor werk in de stad.