Gent kampt met een grote woonproblematiek. Huren en kopen is heel duur. De kwaliteit van vele woningen, in het bijzonder in de 19de-eeuwse gordel, is ondermaats. De aanbouw van nieuwe woningen, zowel sociaal als privaat, volstaat niet om aan de vraag te voldoen. En de typologie van de nieuwe wooneenheden komt slechts tegemoet aan een beperkt deel van de bevolking. Er worden veel nieuwe luxeappartementen gebouwd, maar veel te weinig betaalbare gezinswoningen. Zelfs de zogenaamde ‘budgetwoningen’ zijn voor de meeste mensen veel te duur. De aanpak van de woonproblematiek vergt tal van inspanningen op korte, middellange en lange termijn. CD&V Gent wil de komende legislatuur werk maken van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor alle Gentenaars.

De uitdagingen inzake stadsontwikkeling komen duidelijk naar voren in het nieuwe ruimtelijk structuurplan ‘Ruimte voor Gent’: de toename van de stedelijke bevolking creëert nood aan bijkomende woningen (naar schatting 9000 tegen 2030), extra werkgelegenheid en allerlei voorzieningen. Daarenboven is het absoluut essentieel dat we verder werk maken van een leefbare en klimaatrobuuste stad. Aangezien de ruimte beperkt is, moeten we inzetten op verdichting, verweving en multifunctioneel gebruik.