Welzijn en gezondheid vormen een rode draad doorheen tal van beleidsdomeinen. Om van Gent een ‘gezonde stad’ te maken, moeten we werken aan gezonde publieke ruimte, gezonde huisvesting, gezonde lucht, gezonde voeding, meer sport en beweging enzovoort. Aandacht voor welzijn en gezondheid is dan ook in tal van hoofdstukken in dit programma terug te vinden.