CD&V Gent heeft de voorbije jaren werk gemaakt van een christendemocratische visie op onze stad.

Om oplossingen te vinden voor de uitdagingen en veranderingen waar onze stad en haar inwoners mee geconfronteerd worden, gaven we in mei 2017 de aftrap van onze dialoogronde Samen is’t Wijzer. In vijf toekomstateliers gingen we samen met onze leden, experten, organisaties en vele Gentenaars op zoek naar een ambitieus, doordacht en gedragen toekomstverhaal voor onze stad.

Dit document is het resultaat van die dialoogronde en de basis van ons programma voor de verkiezingen op 14 oktober 2018.

CD&V heeft drie grote ambities voor Gent. We willen werken aan de levenskwaliteit van de Gentenaar, want de mooiste stad is een stad waar iedereen het goed heeft. We willen Gent op een redelijke manier besturen, want een sterke stad bouw je op gezond verstand. En tenslotte willen we van Gent een stad maken waar iedereen thuis kan zijn, want een goed leven begint bij goed samenleven.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zullen alle partijen opnieuw dikke verkiezingsprogramma’s voorleggen aan de Gentenaars. Ook CD&V Gent zal dat doen. We maken werk van een omvangrijk programma dat het resultaat is van tal van gesprekken met Gentenaars, experts en middenveldorganisaties. Maar dergelijke documenten houden het gevaar in dat de kiezer door het bos de bomen niet meer ziet.

Daarom koos CD&V ervoor om tien punten die identificeren die voor ons essentieel zijn om vorm te geven aan het Gent waarvan wij werk willen maken. Het zijn onze speerpunten voor de komende verkiezingen. Dat betekent uiteraard niet dat we, wat hier niet opgenomen is, niet belangrijk vinden, of er geen standpunt over hebben. Daarvoor verwijzen we u dan ook graag door naar het integrale programma.

Mieke Van Hecke (Lijsttrekker CD&V Gent)
Isabelle Heyndrickx (Afdelingsvoorzitter CD&V Gent)