Het middenveld, als brug tussen de burgers en de overheid, ligt vandaag onder vuur. Maatschappelijk en politiek wordt uit bepaalde hoeken geijverd voor de verregaande inkapseling of zelfs de afschaffing van middenveldorganisaties, in het bijzonder wanneer zij zich kritisch durven uitlaten.

Wat wil CD&V?

Als christendemocraten geloven we sterk in de rol van het middenveld. De lokale overheid moet niet voor alles zelf willen instaan. Ze moet verschillende taken en rollen op zich nemen, afhankelijk van de situatie, maar steeds in relatie met andere partners. Onze visie is dat wanneer de samenleving iets efficiënt en effectief doet (via bv. middenveldorganisaties of natuurlijke samenwerkingsverbanden), de overheid dit niet moet willen overnemen. De taak van de lokale overheid is in die gevallen het organiseren van het overleg en het ondersteunen van de werking.

Een sterk en divers middenveld is essentieel voor een gezonde democratie, en gelukkig kan onze stad daarop bogen. Het middenveld speelt in Gent een bijzonder belangrijke rol in het vormen van mensen, in het versterken van de democratie en het geven van een stem aan de kansarmen in de samenleving. Het is ook de plaats bij uitstek waar tegenstellingen in de samenleving op een effectieve en vreedzame wijze overbrugd worden. Zeker vandaag is daar absoluut behoefte aan. Daarom moedigen we ook alle vormen van verenigingsleven, van dialoog en van inspraak aan die gepaard gaan met een positief engagement ten aanzien van de samenleving.

We gaan daarbij verder dan het ‘klassieke’ middenveld. Vandaag ontstaan overal nieuwe netwerken rond gezonde voeding, kinderopvang, buurtzorg, autodelen en noem maar op. Het zijn vaak kleine – maar soms ook erg grote – hartverwarmende maatschappelijke initiatieven, met groot effect voor zij die er van kunnen genieten.

Als lokale overheid willen we die initiatieven steunen en hun werking faciliteren, ook materieel en financieel. Daarbij is het voor ons essentieel dat de autonomie van het middenveld gegarandeerd wordt, zonder het te willen overnemen.

Voor CD&V Gent ligt de waarde van het middenveld ook in het feit dat zij een tegenstem kunnen laten horen, dat zij politiek tegen de schenen kunnen schoppen en beleidsmakers bij de les kunnen houden. Financiële en praktische ondersteuning geeft de Stad geen recht om tussen te komen in de werking of de standpuntbepaling van de middenveldorganisaties, maar wel op verantwoording van de besteding van de verstrekte middelen.