Vandaag legde Abdil Kara (27) de eed af als BCSD-lid voor CD&V Gent. Hij volgt hiermee Paul Goossens (63) op die – na een carrière van 22 jaar in de gemeenteraad en het BCSD – met pensioen gaat. Abdil woont in de Bloemekenswijk, volgde opleiding Bestuurskunde en Publiek Management aan de UGent en werkt nu als software engineer binnen IT.

Paul deed vorige week donderdag tijdens de themacommissie Ombudsvrouw zijn laatste tussenkomst namens de CD&V-fractie. Naast zijn politieke loopbaan was Paul vooral gekend voor zijn komische onemanshows in het theater en als leerkracht in de Sint-Paulusschool te Drongen.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) neemt beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het gaat bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon, financiële ondersteuning voor mensen met schulden of een voorschot op de werkloosheidsvergoeding. Daarnaast verleent het BCSD ook advies over het sociaal beleid van de stad Gent.

Abdil Kara: “Samen met mijn collega raadsleden wil ik mij inzetten voor het ondersteunen van Gentenaars. Vanuit het BCSD kunnen we een waaier aan diensten aanbieden voor wie hulp vraagt binnen onze samenleving. Hoewel het BCSD vooral beslissingen neemt over individuele dossiers, mogen we niet uit het oog verliezen dat dit in de totaliteit een belangrijk effect heeft op de maatschappelijke integratie binnen onze stad.