Vandaag heeft het Gentse stadsbestuur een belangrijke beslissing genomen. Het meerjarenplan wordt bijgestuurd om het hoofd te bieden aan de moeilijke economische omstandigheden. Met name de hoge inflatie, de stijgende loonkosten en de extreme energieprijzen zorgen ervoor dat er een tekort van 81 miljoen moest worden gedicht.

Daarbij hebben we in de eerste plaats naar de stadsorganisatie gekeken. Liefst twee derde van de noodzakelijke middelen wordt gehaald uit besparingen op de eigen werking. Voor het resterende derde wordt ook een inspanning van de burgers gevraagd, met als fundamenteel uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Om dat waar te maken, verlagen we de belasting op arbeid en vragen we een grotere bijdrage uit gronden en panden.

Schepen Isabelle Heyndrickx: "Een opdracht van deze omvang heeft onvermijdelijk impact op Gent en de Gentenaars. Maar ik meen dat we er met dit stadsbestuur in geslaagd zijn om tot een evenwichtig resultaat te komen dat onze Stad stabiliteit biedt voor de toekomst. Ook op mijn bevoegdheden burgerzaken, begraafplaatsen en protocol werden een aantal efficiëntie-ingrepen doorgevoerd. Daarbij was ons uitgangspunt dat de impact op de burger zo beperkt mogelijk moest zijn. Diezelfde lijn hebben we met CD&V ook op de andere beleidsdomeinen aangehouden. We blijven de nabije dienstverlening in de wijken en de deelgemeenten bewaken, ook voor de Gentenaars die aan de rand van de stad wonen!"