Onze Schepen Mieke Van Hecke heeft vandaag samen met de collega’s van het Gentse Stadsbestuur het meerjarenplan 2020-2025 voor onze Stad voorgesteld. Tijdens die onderhandelingen, die constructief verliepen, hebben we als CD&V Gent ook met overtuiging onze accenten op tafel gelegd.

Allereerst zijn we bijzonder tevreden dat we voor onze eigen bevoegdheid Burgerzaken de nodige budgetten hebben verworven. We investeren de komende jaren stevig in kwaliteitsvolle dienstverlening. Zowel achter de loketten als digitaal. En we vergeten de deelgemeenten zeker niet. We vernieuwen de wijkkantoren in Gentbrugge en Oostakker en maken plannen voor het wijkkantoor Sint-Denijs Westrem.

Ook de goede zorg voor onze begraafplaatsen blijft voor onze Schepen van bijzonder groot belang. Het budget voor het onderhoud blijft op niveau en we haalden extra budget binnen om funerair erfgoed te restaureren. Zo blijven onze begraafplaatsen mooie rustplekken met respect voor onze overledenen.

Maar de accenten van onze partij zitten ook verweven in het hele meerjarenplan.

Gent blijft een warme en sociale stad. Zoals beloofd in het bestuursakkoord investeren we stevig in wonen. We bouwen niet enkel nieuwe sociale woningen, maar als CD&V hebben we ook steeds gehamerd op voldoende budget voor renovatie van bestaande woningen.

Er is ruimte voor een stevige investering in de strijd tegen kinderarmoede. We gaan als stad voor proactieve rechtentoekenning, een CD&V-speerpunt. Daarnaast wordt ook gehoor gegeven aan het speerpunt van Schepen Mieke Van Hecke tijdens de campagne: alle beleidsdomeinen leveren inspanningen in de strijd tegen armoede. Zo komt er onder andere een plan tegen vervoersarmoede, extra brugfiguren, een Gents arbeidspact om 2.500 mensen aan het werk te krijgen en een betere toegankelijkheid van het sportaanbod, het cultuuraanbod en de gezondheidszorg.

Als CD&V geloven we rotsvast in de kracht en waarde van het middenveld en dialoog met de burger. Ook als Stad zetten we ons nu achter die overtuiging. Want een stad bestuur je niet alleen. Het budget dat burgers zelf kunnen besteden vervijfvoudigt en we versterken verder de inspraak en participatie. We geven meer zuurstof aan het middenveld,

We gaan ook voor een groene stad, tot in de deelgemeenten. Er komen nieuwe buurtparken, enkele andere worden grondig vernieuwd. Er wordt gewerkt aan meer dan 100 hectare nieuw openbaar groen en 266 hectare waardevol groen wordt beschermd.

In onze investeringen voor mobiliteit is er ruime aandacht voor voetgangers en fietsers. We gaan voor betere en veiligere voet- en fietspaden, ook in onze deelgemeenten. Plannen om de mobiliteit in onze deelgemeenten aangenamer, verkeersveiliger, en autoluwer te maken zullen in samenspraak met de inwoners worden opgesteld.

Een geborgen stad is ook een veilige stad. De aanwerving van 50 extra agenten moet onze gemeenschapsgerichte politie nog versterken. Als CD&V zullen we er blijven voor ijveren dat bij elke aanwervingsronde voldoende aandacht gaat naar onze wijkagenten.

Als CD&V Gent zijn we tevreden dat het beleid dat het stadsbestuur de volgende vijf jaar zal uitvoeren christendemocratisch gekleurd zal zijn!

Meer details vinden jullie in het persbericht van de Stad Gent (https://persruimte.stad.gent/182983-stadsbestuur-bereikt-akkoord-over-meerjarenplan-2020-2025). De tabellen met alle cijfermateriaal wordt momenteel opgesteld om te kunnen voorstellen aan de Gentse gemeenteraad in december.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.