Politiek Gent davert opnieuw op zijn grondvesten. De vaststelling van onregelmatigheden bij aanbestedingen van SoGent, het ontslag van twee van de drie directeurs en de verdere onthullingen die daarop zijn gevolgd, werpen geen fraai licht op de werking van het management van het stadsontwikkelingsbedrijf. Bovendien roept de manier waarop de bevoegde schepen – tevens voorzitter van SoGent – de crisis aanpakt, veel vragen op. CD&V hamert bij monde van raadsleden Veli Yüksel en Filip Van Laecke in de raad van bestuur én in de gemeenteraad op transparantie.

Midden vorig jaar werden er binnen SoGent (het stadsbedrijf dat instaat voor de ontwikkeling van vastgoed op gronden van de Stad) onregelmatigheden vastgesteld bij de toewijzing van enkele grote bouwprojecten. Zo zouden er aan bepaalde architectenbureaus onterecht extra punten zijn toegekend. Ook zou er zijn tussengekomen in de samenstelling van jury’s. Uit een juridische doorlichting die op vraag van de algemeen directeur werd uitgevoerd, bleek dat er sterke aanwijzingen waren dat er strafrechtelijke inbreuken werden gepleegd. Er werd geadviseerd om dit te melden aan het parket.

De bevoegde schepen Sven Taeldeman (sp.a), ook voorzitter van de raad van bestuur van SoGent, legde dat advies naast zich neer en liet een tweede onderzoek voeren door een ander advocatenbureau. Dat kwam tot de conclusie dat er geen strafrechtelijke inbreuken waren gepleegd. Taeldeman weerhield enkel dat tweede rapport en ontsloeg twee van de drie directeurs. Eén van beide directeurs diende tegen zijn ontslag echter klacht in bij Vlaams minister Homans. Die oordeelde recent dat de besluiten van SoGent die leidden tot het ontslag nietig worden verklaard, omdat niet is voldaan aan de wettelijk voorgeschreven hoorplicht, waarbij de directeur het recht had moeten krijgen om zich te verdedigen.

In de gemeenteraad van april drong CD&V-fractievoorzitter Veli Yüksel aan op duidelijkheid over de rechtsgeldigheid van het ontslag en het statuut van de directeur in kwestie. “Dit moet heel snel worden uitgeklaard, in het belang van het bedrijf, de werknemers van sogent en de Gentenaars. Deze juridische onduidelijkheid maakt van SoGent een stuurloos schip”, zo zei Veli toen.

Sindsdien is het kluwen echter enkel groter geworden. Begin deze maand bezorgde de algemeen directeur de gemeenteraad een lijvig document waarin hij heel gedetailleerd beschrijft welke inbreuken er werden gepleegd, gedocumenteerd met e-mails, verslagen en andere documenten als bewijs. Daarop diende CD&V-gemeenteraadslid Filip Van Laecke in de gemeenteraad een interpellatie in om de bevoegde schepen aan de tand te voelen.

De schepen beantwoordde echter geen enkele vraag concreet en hield het bij het voorlezen van een vage verklaring, opgesteld door het kabinet van de burgemeester. Hij slaagde er ook niet in de aantijgingen tegen hem te weerleggen. Integendeel, zijn verklaringen zorgden enkel voor meer vraagtekens. Zelfs op eenvoudige ja-neevragen kwam geen duidelijk antwoord.

Anderhalf jaar na de Optimacommissie blijkt van de grote voornemens van het stadsbestuur om transparanter te zijn en te streven naar een nieuwe politieke cultuur niet veel meer over te blijven.

(Filip Van Laecke)

Intussen stelde Veli in de raad van bestuur bijkomende vragen aan het advocatenbureau dat de tweede studie uitvoerde. Zij konden immers niet formeel bevestigen dat ze alle relevante stukken over de zaak hebben ontvangen, wat opnieuw de wenkbrauwen doet fronsen. Hebben zij conclusies getrokken op basis van een onvolledig dossier?

Veli en Filip hebben zich in deze zaak vastgebeten en zijn vastbesloten de onderste steen boven te halen.

Als blijkt dat schepen Taeldeman informatie heeft achtergehouden voor de gemeenteraad, dan is het voor ons zonneklaar dat zijn positie niet langer houdbaar is en zal de CD&V-fractie zijn ontslag eisen.

(Veli Yüksel)

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.