Cd&v Gent heeft kennisgenomen van de concrete plannen van Open VLD en Vooruit om twee jaar voor de verkiezingen te kiezen voor een recept uit het verleden en samen te smelten tot een paarse stadslijst. Het paarse project dat wordt voorgesteld lijkt vandaag niet meer dan een teruggrijpen naar een nostalgisch verleden. Een project dat meer om figuren en mandaten gaat dan om een visie voor Gent. Daar zal cd&v Gent niet aan meewerken.

Cd&v Gent was voor de zomer betrokken in verkennende gesprekken om te bekijken hoe we de stad ook na 2024 op een verstandige manier kunnen besturen. Uiteraard zagen wij daar voor cd&v ook een plek in onder bepaalde voorwaarden. Voor ons mochten deze gesprekken nooit het belangrijke werk hinderen dat op de plank lag. De opeenvolgende begrotingsgesprekken waren allesbehalve eenvoudig, mede door de weinige budgettaire ruimte.

Wij betreuren dan ook dat het nieuws over de stadslijst nu naar buiten wordt gebracht en op die manier reeds twee jaar vóór de verkiezingen van oktober 2024 de politieke agenda en de samenwerking in de coalitie zal bezwaren. De opeenvolging van de corona-, energie- en koopkrachtcrisissen vergt een beleid met daadkracht met bestuurders die aan hetzelfde zeel trekken. Dat dreigt nu in het gedrang te komen door de ambities van enkelingen.

Als cd&v zullen we ons de rest van deze legislatuur een loyale verdediger tonen van het bestuursakkoord. We zullen de andere meerderheidspartijen op hun verantwoordelijkheid wijzen en erop hameren dat er beleid wordt gevoerd in het belang van de Gentenaar.

Bij de volgende verkiezingen zullen we er staan met een sterk eigen programma en een sterke lijst. Om verder werk te maken van een verstandig beleid, met aandacht voor elke Gentenaar, ook zij die niet in het centrum wonen. Daar staat cd&v Gent al sinds jaar en dag voor. Dat is de basis waarop in het verleden vele christendemocratische burgemeesters deze stad hebben gebouwd. En daar zullen we blijven voor vechten.