Op 10 oktober verstuurde Adem_Ruimte - een samenwerkingsverband van een tiental Gentse bewonersgroepen, actiegroepen en verenigingen - een open brief aan de Vlaamse regering met de vraag om de geplande studie naar de toekomst van het E17-viaduct uit te breiden naar een masterplan voor alle snelwegen op Gents grondgebied.

CD&V Gent verleent met veel overtuiging haar steun aan deze vraag.

Al in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bracht de partij de kwestie op de politieke tafel. In haar verkiezingsprogramma benadrukte de partij de noodzaak om na te denken over de ondertunneling van snelwegen en het optimaal benutten van de vrijgekomen ruimte voor duurzame stadsontwikkeling.

“De Gentse snelwegen lopen op vele plaatsen vlak naast of zelfs dwars door woongebied”, aldus CD&V-fractievoorzitter Stijn De Roo. “Uitlaatgassen, fijn stof en lawaai vormen een ernstig probleem voor de gezondheid van de bewoners. Bovendien vormen ze ook fysieke barrières die verhinderen dat de stad zich planmatig ontwikkelt volgens een goede en gezonde ruimtelijke ordening.

“Met de toename van vooral het vrachtwagenverkeer en de geplande mobiliteitswerken rond Antwerpen zal Gent zal de komende jaren zonder twijfel nog meer verkeer te slikken krijgen”, vervolgt De Roo.

Daarom is het hoog tijd om een alomvattend plan uit te werken dat zich niet beperkt tot het E17-viaduct in Gentbrugge, maar het hele Gentse traject van de E17 en de E40, alsook de R4 in ogenschouw neemt. Uiteraard zal dat niet van vandaag op morgen gebeuren, maar we moeten durven om nu beslissende stappen te zetten die onze kinderen en kleinkinderen ten goede zullen komen.

  • Mobiliteit & openbaar vervoer

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.