De werken voor het nooddorp zijn volop bezig. In april worden de eerste bewoners verwacht. Uiteraard willen we hun nieuwe verblijfsplaats zo verkeersveilig mogelijk houden. Er zullen veel kinderen wonen, en die verdienen extra aandacht.

Raadslid Jef Van Pee stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen op de gemeenteraad:

  • Waar wordt parkeergelegenheid voorzien voor personenwagens, en waar wordt plaats voorzien voor de vrachtwagens die er nu staan?
  • Wat is de stand van zaken van het wandel-fietspad tussen het nooddorp en de Gentstraat?

De schepen antwoordde:

"Er werd rond de site een verkeersonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er gemiddeld voldoende autoparkeerplaats is op de parkeerstroken in de Eikstraat, parallel naast de brug van de Gentstraat. In dit gedeelte van de Eikstraat zijn er 40 parkeerplaatsen en er werd een gemiddelde parkeerbezetting van 20% waargenomen. 

Vrachtwagens zullen we iets hoger op de brug laten parkeren. Het Mobiliteitsbedrijf blijft frequent de parkeerbezetting waaronder ook het vrachtwagenparkeren monitoren. Zij onderzoeken of dit vrachtwagenparkeren hier behouden dient te blijven.

Wat het wandel-fietspad tussen De Kromme Boom en de Gentstraat betreft. De eigenaars van de terreinen waar het wandelpad zal langslopen, hebben een overeenkomst getekend met Vlaanderen. Alles ligt klaar om het pad de komende weken uit te voeren: de gracht is geruimd en de vervuilde grond is afgevoerd, en leidingen en kabels voor verlichting liggen klaar. De verdere afwerking van het pad is voorzien in de week van 6 maart."

Jef Van Pee: “In april komen de eerste Oekraïense gezinnen aan. Een veilige mobiliteit zal van groot belang zijn, vooral voor de kinderen die van daaruit naar school gaan. Ik volg dit van nabij op.”