Gisterenavond stond de budgetbespreking op de agenda van de gemeenteraad. Hieronder kan je de integrale tussenkomst lezen die fractievoorzitter Stijn De Roo deed namens de cd&v-fractie:

"Collega's,

We leven nog steeds in economisch moeilijke tijden. Er is nog steeds oorlog op ons continent. Vele gezinnen en alleenstaanden hebben het moeilijk om hun facturen betaald te krijgen. Zelfs zij die aan het werk zijn, krijgen de eindjes moeilijker aan elkaar geknoopt. Het consumentenvertrouwen veert de laatste weken terug wat op, maar zit nog steeds op een zeer laag niveau, vergelijkbaar met het peil midden de jaren '80. Het vertrouwen van onze ondernemers daalt verder, een trend die sinds de zomer niet meer is gestopt. De inflatie is hoog, net als de energieprijzen.

Ook onze stad en het OCMW ondervinden de impact van de inflatieopstoot, de energieprijzen, de gestegen bouwkosten en de moeilijke economische omstandigheden. Het vaarwater na de uitgebreide oefening van de budgetwijziging eerder dit jaar (81 miljoen euro op de autofinancieringsmarge) bleek dan ook minder rustig dan gehoopt. Het meerjarenplan van zowel onze stad als van de verbonden rechtspersonen zal dus opnieuw een grote impact ondervinden.

De verhoogde tegemoetkoming vanuit het Gemeentefonds (met dank aan de Vlaamse regering) heeft soelaas gebracht, maar volstond niet. Bij de opmaak van de boeken moest het stadsbestuur dus op zoek naar 26,5 miljoen euro in een zgn. focusopdracht.

De voorbije maanden hebben we gelukkig een twee meevallers gekend – dat mag ook al eens.

  1. De laatste prognoses van het Planbureau scheppen een iets rooskleuriger beeld van de inflatie de komende maanden.
  2. Dankzij minister Van Peteghem ontvangen we in 2023 substantieel meer dan ingeschreven uit de aanvullende personenbelasting.

Samen hebben die meevallers een effect van meer dan 10 miljoen euro op autofinancieringsmarge in 2025.

We hadden er als stadsbestuur voor kunnen kiezen om dat positieve effect helemaal te gebruiken om die focusopdracht minder zwaar te maken, maar dat hebben we niet gedaan. De helft voegden we toe aan de buffer, waardoor die nu ongeveer 10 miljoen euro bedraagt – de hoogste sedert het begin van de legislatuur. Het is ook één van de maatregelen die het meerjarenplan schokbestendiger te maken.

We zochten dus nog 21 miljoen euro. Het stadsbestuur maakt opnieuw de keuze om eerst en vooral naar de eigen werking te kijken en pas daarna naar nieuwe inkomsten: twee derde, of 14 miljoen euro, wordt gehaald uit besparingen op uitgaven en een derde, of 7 miljoen, via ontvangsten.

Er is dus gezocht naar verbeteringen op de stadsinterne werking. Voor die besparingen op uitgaven, hebben we keuzes gemaakt op basis van 2 principes:

  1. Kwetsbare Gentenaars beschermen tegen crisissen
  2. Toekomstgerichte beslissingen nemen

Zo werd de kernwerking van kinderopvang, zorg en onderwijs gevrijwaard. Als christendemocraten zijn we zeer tevreden dat het college de keuze heeft gemaakt om ook de nabije dienstverlening te vrijwaren. De Gentenaars zullen ook in de toekomst in hun eigen of deelgemeente of wijk terecht kunnen voor hun administratieve contacten met de Stad.

Op het vlak van ontvangsten hebben we een belangrijke stap gezet om die waardevast te maken door ze om de drie jaar te herijken. We voeren dus geen platte doorrekening door, maar we rekenen de huidige buitengewoon hoge inflatie slechts gedeeltelijk door aan de gebruikers. Het verschil absorberen we ten dele binnen onze stadsfinanciën.

Ik wil dan ook de schepen van Financiën, de leden van het college, de kabinetsmedewerkers en de betrokken ambtenaren danken voor hun harde werk en voor de inspanningen die ze leveren om het stadsbudget ook in deze woelige tijden op koers te houden.

Collega's,

De voorbije tijd is veel aandacht gegaan naar de oefening op portfolio-investeringen. Voor een goed begrip, want ik heb de indruk dat sommigen dit niet begrijpen – of willen begrijpen: aan het investeringsbudget wordt niet geraakt. Maar door de gestegen grondstofprijzen en loonkosten worden de investeringsprojecten duurder, en dus zullen we de portfolio herrijken op basis van de context en op basis van waar we staan in de legislatuur, in samenspraak met de partners en de bovenlokale overheden.

Ook mijn fractie kijkt uit naar het resultaat van de oefening op investeringen dat over enkele weken zal worden opgeleverd. Voor ons is het van groot belang dat er een financieel evenwicht blijft en dat we de macro-economische vooruitzichten zeer nauwgezet opvolgen en tijdig bijsturen waar nodig. Daarbij moeten we ook steeds verder blijven streven naar een efficiënte stadsorganisatie die dichtbij onze Gentenaars en dichtbij onze bedrijven blijft staan.

Ik dank u."

Je kan de tussenkomst hier (her)bekijken.