De stad Gent plaatst regelmatig nieuwe openbare fietsenstallingen. Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde al meermaals vragen aan de bevoegd schepen over de betrokkenheid van inwoners bij het plaatsen van nieuwe fietsenstallingen.

Onlangs stelde hij hierover opnieuw vragen over aan schepen Watteeuw. Hieronder kan je de integrale vragen van De Roo en de antwoorden van de schepen lezen:

1) Op welke manier worden bewoners op vandaag betrokken bij de plaatsing van een fietsenstalling? Is de aanpak gewijzigd sinds mijn van april 2022? Zo ja, op welke manier?

"De aanpak is niet gewijzigd sinds uw vraag van april 2022. Ons inziens volstaat de communicatie die momenteel wordt gedaan bij de plaatsing van fietsenstallingen, al zal de brief die gebust wordt voor plaatsing wel nog een update krijgen. We merken dat er bij de plaatsing van heel wat stallingen geen opmerkingen komen, wat mede te verklaren is door de verschillende stappen die worden doorlopen voor de locatiebepaling van nieuwe stallingen. Belangrijk hierbij is dat er gewerkt wordt met de suggesties die we van burgers binnenkrijgen en dat we rekening houden met heel wat specifieke aandachtspunten rond o.a. verkeersveiligheid, autoparkeerplaatsen en het advies van de wijkregisseur, die de signalen uit de wijk capteert."

2) Kunnen bewoners inzage krijgen in de wijkscreening voor het plaatsen van nieuwe fietsenstallingen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?.

"Aan de plaatsing van fietsenstallingen gaat een onderzoek vooraf, plus adviezen van verschillende stadsdiensten. Om voor fietsenstallingen hiernaast ook telkens een participatietraject op te starten staat qua investering van tijd en middelen niet in verhouding tot eventuele ongemakken die zouden worden veroorzaakt. Als wij een participatietraject moeten opstarten voor elke fietsenstalling, zal dit niet kunnen zonder extra personeel."

3) Hoeveel klachten heeft het Mobiliteitsbedrijf dit jaar ontvangen over het plaatsen van nieuwe fietsenstallingen? Graag een overzicht per wijk.
"Totaal meldingen met taxonomie ‘fietsparkeren’ in 2022: 317       
Waarvan suggesties/vraag naar bijkomende fietsenstallingen: 199       
Waarvan ‘niet akkoord’ met fietsparkeerbeleid: 88 (owv. parkeerdruk, hinder, ontbrekende communicatie,…)
Waarvan ‘andere’: 27 (vragen rond wetgeving, signalisatie,…)
Waarvan ‘ombudsdossiers’: 3

Onderverdeling meldingen ‘niet akkoord met fietsenstalling’ volgens wijk:

Binnenstad                                       20

Bloemekenswijk                              2

Brugse Poort-Rooigem                 4

Dampoort                                        14

Elisabeth-Begijnhof-Papegaai     6

Gentbrugge                                     1

Ledeberg                                          3

Macharius-Heirnis                          3

Mariakerke                                      13

Moscou-Vogelhoek                       13

Muide-Meulestede-Afrikalaan    2

Nieuw-Gent – UZ                           5

Oostakker                                        1

Oud-Gentbrugge                            1

Rabot-Blaisantvest                        2

Sint-Amandsberg                            4

Sluizeken-Tolhuis-Ham                  3

Stationsbuurt Noord                     9

Stationsbuurt Zuid                         4

Wondelgem                                     4"
 

Hoeveel fietsenstallingen werden er na klachten terug weggenomen? Wat waren de redenen hiervoor?

"Dit jaar werden 6 fietsenstallingen verwijderd waarvan 1 op vraag van een burger. De burger gaf aan dat de fietsenstalling niet goed werd gebruikt. Na verschillende tellingen stelden we dit ook vast en werd de fietsenstalling verwijderd. De 5 andere dossiers zijn interne vragen zoals verkeerstechnische dossiers, minder gebruikte fietsenstalling vervangen door autodeelplaatsen en locaties waar nieuwe bouwprojecten fietsenstallingen op eigen terrein voorzien. Pas wanneer onze diensten geen mogelijkheid of nood zien om de fietsenstalling te verplaatsen wordt de fietsenstalling verwijderd. De verwijdering wordt telkens voorgelegd aan het college.

Aan het plaatsen van fietsenstallingen gaat een onderzoek vooraf, inclusief tellingen ter plaatse. De kans dat een fietsenstalling terecht komt op een plaats waar er geen nood aan is, is dan ook bijzonder klein. Wel zien we een soort gewenningsperiode. Bewoners blijven soms enige tijd hun fiets tegen de gevels stallen i.p.v. in de nieuwe stalling. Hierdoor kan het beeld ontstaan van een ongebruikte of nutteloze fietsenstalling. Na een aantal weken raakt het gebruik van de stalling ingeburgerd en wordt deze goed gebruikt waardoor fietsen veiliger worden gestald en er ruimte vrij komt op het voetpad."

Hoeveel fietsenstallingen werden er na klachten verplaatst? Wat waren de redenen hiervoor?

"In 2022 werden 19 fietsenstallingen verplaatst waarvan 6 op vraag van een burger. Het merendeel van de burgervragen ging over de zichtbaarheid en toegankelijkheid bij het in-en uitrijden van de garage. Eén dossier ging over een verplaatsing omdat er een hogere fietsparkeerdruk was iets verder in de straat (aantrekkingspool voor fietsers).

De dossiers betreffende verplaatsingen worden op dezelfde manier behandeld zoals nieuwe dossiers. Er gaat telkens een onderzoek aan vooraf. De verplaatsing wordt ook voorgelegd aan het college. We passen deze regel echter niet toe bij kleine verplaatsingen tot 10 m en wanneer er geen verandering is in het aantal auto parkeerplaatsen, grootte van groenzones, …"

Fractievoorzitter Stijn De Roo: "Buurtbewoners worden niet op voorhand geconsulteerd over het plaatsen van de fietsenstallingen. Ze krijgen pas een brief als de stalling er staat. Dat leidde tot 88 formele klachten en nog meer ongenoegen. Het lijkt me beter om de Gentenaar vroeger te informeren.

Uit de cijfers blijkt gelukkig dat er wel degelijk (zij het in beperkte mate) wordt bijgestuurd waar nodig en tegemoet wordt gekomen aan de ingediende klachten."